معاونت پژوهشی و فناوری

 

 Dr Ghorbani

دکتر شعبان رضا قربانی

 

معاونان پژوهشي دانشكده از سال 1372 تاكنون

 

نام ‏و نام ‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
دكتر محمد رحيمي زاده  دانشيار 72 تا 77
دكتر جمشيد درويش  دانشيار  78 تا 81
دكتر سيد رضا موسوي حرمي  استاد 81 تا 83
دكتر محمد حسن كريم پور  استاد  83 تا 85
دكتر سيد محمد سيدي دانشيار   85 تا 86
دكتر محمد حسن كريم پور  استاد 86 تا 93
دکتر حسين عشقي  استاد 93 تا 95
دکتر شعبان رضا قربانی  استاد 95 تا کنون

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید