معاونت آموزشی و فرهنگی

 

 

dr izadyar

دكتر محمد ایزدیار

معاونان آموزشى و دانشجوئي دانشكده از سال 1347 تاكنون

 

نام ‏و نام ‏خانوادگى مرتبه علمي دوران ‏تصدى
 دكتر محمد علي ميرزائي  استاديار  47 تا 50
 دكتر علي اصغر آريائي دانشيار  50 تا 54
 دكتر اسرائيل ويكتور كهن دانشيار  54 تا 56
 دكتر حسن علوي  استاديار  56 تا 57
 دكتر مير عباس رحمتي  استاديار  57 تا 61
 عبدالمجيد حلمي مربی 61 تا 63
 محمد علي پسند مربی  63 تا 64
 دكتر مجيد هروي دانشيار  64 تا 69
دکتر جمشید درویش  استاديار  69 تا 74
دكتر عليرضا اشرف استاديار 74 تا 85
دكتر محمود ذكائي استاد 85 تا 88
دكتر حميد اجتهادي استاد 88 تا 90
دکتر بهنام رحیمی  دانشيار  90 تا 94
دكتر حميد اجتهادي  استاد  94 تا 96
دکتر شهرام عباسی
دانشیار 96 تا 97
دکتر محمد ایزدیار
دانشیار 97 تاکنون

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید