آئین نامه ها

 

مجموعه دستورالعمل ها و آئین نامه های مربوط به دوره دکتری: 

 

دستورالعمل نمره دهی به دستاوردهای رساله دکتری

 

دستورالعمل اجرایی ضوابط و مقررات پژوهشی دوره دکتری

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید