سخنراني علمي با عنوان "پيشرفتهاي اخير شيمي در ايران"

 Chmسخنراني علمي با عنوان "پيشرفتهاي اخير شيمي در ايران" توسط پروفسور عيسي ياوري استاد دانشگاه تربيت مدرس تهران در روز چهارشنبه 25 مرداد ماه 1396 ساعت 9 صبح درسالن دكتر سعادت دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد برگزار می شود.  از علاقه مندان دعوت می شود در اين سخنراني شركت نمایند.

 

فایل pdf دعوت نامه را اینجا ببینید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید