انتصاب آقای جواد ایزدی به عنوان مدیر امور عمومی دانشکده علوم

جلسه تقدیر و تشکر و تودیع  آقای هادی حسینی اول و معارفه آقای جواد ایزدی به عنوان امور عمومی دانشکده علوم

مرداد ماه۱۳۹۶

 

189

 

190

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید