کاربرگ های دوره دکتری

 

 مجموعه فرم ها و کاربرگ های مربوط به دوره دکتری:

 

کاربرگ شماره 1. انتخاب استاد رهنما

 کاربرگ شماره 2. انتخاب موضوع

کاربرگ شماره 3. درخواست دفاع پیشنهاده

کاربرگ شماره 4. صورتجلسه پیشنهاده

کاربرگ شماره 5. تاییدیه گزارش شفاهی

کاربرگ شماره 6 .اعتبارسنجی مقالات

کاربرگ شماره 7. درخواست استفاده از فرصت

کاربرگ شماره 8. مجوز دفاع

کاربرگ شماره 9. نمره دهی رساله

کاربرگ شماره 10. ارزشیابی رساله

کاربرگ شماره 11. نمره دهی به مقاله

کاربرگ شماره 12. صورتجلسه دفاع

کاربرگ شماره 13. اصالت نامه

 

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید