چاپ کتاب “اصول جامع جانورشناسي هيكمن” توسط انتشارات انجمن زيست شناسي ايران

 

 كتاب “اصول جامع جانورشناسي هيكمن” كه با هماهنگي و پيگيري هاي مرحوم دكتر جمشيد درويش استاد فقيد گروه زيست شناسي دانشكده علوم دانشگاه فردوسي مشهد و با همكاري تعدادي اساتيد گروه زيست شناسي دانشكده علوم و اساتيد ساير دانشگاه هاي كشور ترجمه شده است، توسط انتشارات انجمن زيست شناسي ايران به زيور تبع آراسته گرديد.

تلاش جدي و همت آن استاد فقيد گروه زيست شناسي كه منجر به انتشار اين درسنامه آموزشي ارزشمند گردیده است مايه مباهات گروه زيست شناسي و يادگاري ارزشمند از همت و دغدغه هاي متعهدانه و دلسوزانه مرحوم دكتر جمشيد درويش مي باشد.

يادش گرامي باد.

جانور شناسی

 

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید