كسب رتبه A نشريه علمي- پژوهشي زمين شناسي اقتصادي دانشگاه فردوسي مشهد

نشريه زمين­ شناسي اقتصادي "Journal of Economic Geology" با صاحب امتيازي دانشگاه فردوسي مشهد، به سردبيري و مدير مسئولي آقاي دكتر محمد‌حسن كريم ­پور، در ارزيابي نشريات علمي كشور كه توسط وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سال 1396 صورت گرفت، موفق به كسب امتياز  81(A) شد.

اين نشريه توسط گروه پژوهشي اكتشاف ذخاير معدني شرق ايران، با هدف نشر مقاله‌هاي علمي– پژوهشي و به‌منظور گسترش پژوهش و ارتقاي دانش زمين‌شناسي و اكتشافات معدني و نشر آخرين دستاوردهاي علمي پژوهشگران دانشگاه‌ها و مؤسسات علمي در زمينه زمين‌شناسي اقتصادي و علوم مرتبط با آن به‌صورت دو فصلنامه، به زبان فارسي و از نيمه دوم سال 1393 نيز با چكيده مبسوط انگليسي منتشر مي‌شود. از سال 1388 تاكنون 18 شماره از اين نشريه به چاپ رسيده و نسخه الكترونيكي آن بر روي سايت نشريه به نشاني https://econg.um.ac.ir  در دسترس است. ساير اطلاعات نشريه را مي‌توان در سايت نشريه مشاهده كرد. 

اعضاي هيئت‌ تحريريه نشريه متشكل از نه عضو كه هشت عضو آن از اعضاي هيئت علمي دانشگاه‌هاي داخل ايران و يك عضو ديگر از دانشگاه هاي خارج از كشور (كلرادو امريكا) است.

نشريه زمين‌شناسي اقتصادي علاوه‌بر نمايهنامه‌هاي داخلي RICeST, Magiran, CIVILICA) (ISC, SID,، در نمايهنامه‌هاي Ulrich، DOAJ، Google scholar، همچنين در نمايهنامه تخصصي GeoRef و برخي نمايهنامههاي ديگر نمايه مي شود.

zamin2

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید