تألیف کتاب "مقاله پژوهشی در علوم پایه از نگارش تا انتشار" توسط آقای دکتر منصور علی آبادیان، عضو هیأت علمی دانشکده علوم

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم، دکتر منصور علی آبادیان عضو هیات علمی گروه زیست شناسی دانشگاه فردوسی مشهد، کتاب « مقاله پژوهشی در علوم پايه از نگارش تا انتشار» را با همکاری دکتر حسین رجائی در 7 فصل به رشته تحریر درآورد.

در مقدمه این کتاب آمده است: برخي از نويسندگان کم‌تجربه، تصور مي‌کنند که نویسندگان حرفه‌اي، نوعي نبوغ ذاتي دارند، نوعي ژن نويسندگي! و يا سال‌هاي درازي را در کشورهاي خارجي صرف گذراندن دوره‌هاي مختلف نويسندگي، زبان و گرامر انگليسي کرده‌اند. ولي پس از انتشار چند مقاله درمي‌يابند که اين تصور غيرواقعي است! هيچ پژوهشگري ژن دانشمندبودن يا نويسندگي ندارد. نوشتن فعاليتي دشوار و وقت‌گير است که نياز به صبر، ممارست و آموختن دارد. اين دشواري گريبان پرکارترين نويسندگــــــان و حتي کســـــــاني را که به زبـــان مادري مي‌نويسند نيز رها نمي‌کند. توانايي نوشتن مقاله نوعي مهارت است که همه مي‌توانند آن‌را بياموزند. شما نيز با داشتن موارد فوق و تمرين مستمر به‌زودي به نويسنده‌اي خوب تبديل خواهيد شد.

dr aliabadian

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید