افتخارات دانشجویی

 

 
1. اخذ بورسیه توسط دانش آموخته و محقق پسا دکتری نجوم و اختر فیزیک


2. برگزیده شدن دانشجویان دکتری دانشکده علوم در اولین مسابقه موشن گرافی یک دقیقه ای رساله

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید