لینک گروههای واتساپ دانشجویان گروه فیزیک

صثسیسیسیس

 

دانشجویان کارشناسی فیزیک 1400 : https://chat.whatsapp.com/GcXTla9CmEx2vie5wqlYbd

 

دانشجویان کارشناسی فیزیک: https://chat.whatsapp.com/CZcE1W141BGK2lQZ6Q01U7

 

دانشجویان تحصیلات تکمیلی فیزیک: https://chat.whatsapp.com/IZxKARV4IrLCHCD7vfX3E5

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید