بارگذاري فايل اصالتنامه براي طرح هاي پژوهش و فناوري شماره 3

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889 سامانه مديريت فرايندها مبني بر ايجاد امكان بارگذاري فايل اصالتنامه پايان نامه / رساله با امضاي دانشجويان و اساتيد راهنما در پرتال پويا ، اين امكان هم اكنون فراهم شده و آماده بهره برداري توسط دانشجويان و اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد مي باشد.

به اين منظور، دانشجويان مي توانند از طريق پرتال پويا، منوي امور دانشجويي و زيرمنوي طرح پژوهشي شماره 3 (رساله/ پايان نامه)  طرح هاي مصوب شده را مشاهده نموده و با انتخاب علامت ويرايش، وارد قسمت اطلاعات خاتمه طرح شوند. سپس فايل خام اصالت نامه را از قسمت اطلاعات نهايي پايان نامه دريافت نموده و پس از تكميل و امضاي كاربرگ مذكور، علاوه بر اينكه آن را در محتواي فايل پايان نامه/ رساله قرار مي دهند بايد به صورت مجزا نيز در قسمت “فايل اصالتنامه تاييد شده” بارگذاري نمايند (صفحه 10 راهنماي پيوست 2).

اعضاي محترم هيات علمي نيز مي توانند در پرتال پويا، لبه پژوهشي، منوي پژوهش، زيرمنوي طرح پژوهشي درون دانشگاهي و پنجره اطلاعات خاتمه طرح، فايل بارگذاري شده توسط دانشجو را مشاهده و در صورت نياز آن را اصلاح و مجددا بارگذاري نمايند (صفحه 15 راهنماي پيوست 1).

جهت آشنايي بيشتر اعضاي محترم هيات علمي با نحوه ثبت اطلاعات طرح پژوهش و فناوري شماره 3 (پايان نامه/ رساله) تا خاتمه آن، فايل هاي راهنما به پيوست1 و 2 به صورت كامل تقديم مي گردد.

 

پیوست 1                   پیوست 2

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید