زمانبندي دفاع از پايان نامه/ رساله دكتري نيمسال دوم 1401-1400

  • 1- آخرين مهلت ارايه نسخه نهايي پايان نامه/ رساله (مورد تاييد استاد(ان) راهنما) به گروه آموزشي 25 / 5 / 1401

    2- آخرين مهلت بررسي درخواست دفاع در شوراي تحصيلات تكميلي گروه و ارسال به داور مخفي (در مورد رساله هاي دكتري) 5 / 6 / 1401

    3- آخرين مهلت ارايه كاربرگ مجوز دفاع به معاون آموزشي/ پژوهشي دانشكده  20 / 6 / 1401

    4- درخواست هاي دفاع كه خارج از بازه هاي مقرر فوق الذكر وصول شوند در نيمسال اول 1402-1401 اجازه دفاع خواهند داشت.

    5- دانشجو موظف است (تحت نظارت گروه) حداقل يك هفته قبل از تاريخ دفاع، جهت اطلاع رساني برگزاري جلسه دفاع به ساير دانشجويان يا علاقمندان از طريق چاپ آگهي يا درج در وبسايت دانشكده اقدام نمايد.


نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید