نمایش # 
نمایه‌شدن نشریه زمین‌شناسی اقتصادی در پایگاه استنادی Scopus
افتخارآفرینی دانشجوی دکتری شیمی دانشکده علوم در کسب جایزه علمی پروفسور حبیب فیروزآبادی
برنامه های هفته پژوهش در دانشکده علوم
نقش استارتاپ های زمین شناسی و معدن در دوران پسا تحریم
انتخاب دو مرکز پژوهشی دانشکده علوم به عنوان مرکز پژوهشی برتر و هسته پژوهشی برتر در نوزدهمین نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری استان خراسان رضوی
مجله كميستريوم انجمن علمي شيمي موفق به کسب رتبه اول کشور در بخش نشریه جشنواره ملی حرکت شد
انتخاب خانم دکتر الهه گوهرشادی عضو هیات علمی گروه شیمی دانشکده علوم به عنوان يكي از محققان سرآمد كشور
پذیرش مقاله خانم مرضیه عرب فشاپویه دانشجوی دکتری شیمی گرایش شیمی معدنی در مجله Chemical Communications
برگزاری مراسم سالگرد استاد فقيد پروفسور جمشيد درويش چهارشنبه 23 آبان ساعت 9.30 تا 10.30
پذیرش مقاله خانم زهرا خوش بین و خانم زینب روحبخش دانشجویان دکتری شیمی-فیزیک در مجله Biosensors and Bioelectronics