شنبه 13 تير 1394
گروه های آموزشی


مراكز و گروه های پژوهشی


چه كسي برخط است
در حال حاضر 7 كاربر ميهمان و 0 كاربر عضو برخط.

كاربر ميهمان خوش آمديد ورود.

درسهای دوره كارشناسي ارشد شيمی گرايش شيمي تجزيه


 دانشجويان اين رشته  با توجه به گرايش خود ملزم به گذراندن 9 واحد تخصصي مشترك، 6 واحد گرايشي، 6  واحد انتخابي، 1 واحد سمينار  و 8 واحد پايان نامه جمعا 30 واحد مي باشند


دروس الزامي مشترك

 نام درس تعداد واحد شماره درس
شیمی فیزیک پیشرفته 3
32123130
شیمی معدنی پیشرفته
3
32123141
شیمی آلی پیشرفته
3
32123152
شیمی تجزیه پیشرفته
3
32123163


دروس الزامي اختصاصي

 نام درس تعداد واحد شماره درس
الکتروشیمی تجزیه ای 3
32123107
اسپکتروسکپی تجزیه ای 1
3
32123118
روشهای فیزیکی و شیمیائی جداسازی
3
32123129

دروس انتخابي

 نام درس تعداد واحد شماره درس
طیف سنجی مولکولی 1 3
32123174
الکتروشیمی پیشرفته
3

شیمی سطح
3
22123279
فتوشیمی
3
22123597
شیمی هسته ای
3
22123202
شیمی تابش
3

خوردگی فلزات
3
22123188
کریستالوگرافی
3

مباحث نوین در شیمی فیزیک
3

شیمی آب
3

شیمی و تکنولوژی نفت
3
22123666
شیمی و تکنولوژی چرم
3

الکتروشیمی صنعتی
3
22123542
شیمی آلی فلزی
3
32123196
سنتز و شناسائی کمپلکسهای معدنی
3

بیوشیمی معدنی
3

شیمی حالت جامد
3

مباحث نوین در شیمی معدنی
3
32123027
کاربرد الکترونیک در دستگاههای شیمیائی
3

مباحث نوین در شیمی تجزیه
1
32123185
اصول بیوشیمی
3
22123633
شیمی داروئی
2
32123298
شیمی هیتروسیکل
4
32123209
مباحث نوین در شیمی آلی
3
32123210
مبانی شیمی پلیمر
3
22123122
سنتز پلیمر ها
3
32123232
تجزیه مقادیر بسیار کم
3
22123111
رادیو شیمی و کاربرد آن در شیمی تجزیه
3

اسپکتروسکپی تجزیه ای2
2
32123221
کروماتوگرافی
3

کمپلکسها در شیمی تجزیه
3

پتروشیمی و تکنولوژی آن
3

کاربرد نظریه گروهها در شیمی
4

مباحث نوین در شیمی کاربردی
3

بیوشیمی فیزیک 1
3
32123254
بیوشیمی فیزیک 2
3
32123265
روشهای ساختار و عمل بیولوژیکی
3
32123276
پدیده ها بین سطحی در شیمی
3
32123287


سمينار و پايان نامه

نام درس
 تعداد واحد شماره درس
سمينار
1

پايان نامه
8

13155 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی | درباره ما | تماس با ما | نقشه سایت 
©2008 Ferdowsi University Of Mashhad.