عنوان پایان‌نامه دانشجو مقطع استاد راهنما تاریخ دفاع
مقطع استاد راهنما
تحلیل ساختاری و لرزه زمین ساختی گسل شمال نیشابور(شمال شهر نیشابور)محسن خادمیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۰/۰۴/۲۳
برآورد سریع بزرگی زمینلرزه با استفاده از داده های جنبش نیرومند زمین در فلات ایرانپروین بابائیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۰/۰۴/۳۰
زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده معدن فیروزه نیشابور (منطقه اکتشافی غارودوم)اکبر اسفندیارپورکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۰/۰۶/۲۳
طراحی سازوکار ترسیم نقشه های اضطراری پس از زمینلرزهامیر صادقی باقرآبادیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۰/۰۶/۳۰
مطالعات زمین‌شناسی- ژئوشیمی و کانی‌شناسی محدوده معدنی کائولن بهارستان سبزوار با نگرشی بر کابرهای صنعتیفاطمه داوندکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۰/۰۷/۱۴
زمین شناسی،آلتراسیون،کانی سازی و ژئوشیمی محدوده معدن فیروزه نیشابور (منطقه اکتشافی زاک)حسن محمدنژادکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۰/۰۷/۲۱
تعیین فرآیند چشمه زلزلهصدیقه جلالیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۰/۰۷/۲۷
موازی سازی الگوریتم Bending در مسیر یابی پرتو لرزه ای با استفاده از OpenMpمدینه بنی هاشم کلیبرکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۰/۰۹/۲۱
تحلیل ساختاری زون گسلی سنگ بست- شاندیزعلی کیوان زراعتکارکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۰/۰۹/۲۴
بایواستراتیگرافی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفرها درناودیس چهل کمان واقع در دشت سرخسمیرامیر صلاحیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۰/۱۰/۰۱
تکتونیک فعال منطقه بهابادمنصور شبان فوزیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۰/۱۰/۰۷
بررسی پترولوژی و ژئو شیمی ولکا نیسم های پالئو سن در منطقه کاریزنو (جنوب شرقی فریمان –خراسان رضوی )بدیعه شهسواری علویجهکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۰/۱۰/۰۸
امکان سنجی حذف آلودگی کادمیوم و آرسنیک توسط رس های اصلاح شدهحسین کریمیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۰/۱۰/۲۱
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی گزومجید حافظ دربانیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۰/۱۰/۲۱
پهنه بندی خطر زمین لغزش در حوزه کشورى واقع در جنوب شرق خرم آبادسلمان سوریکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۰/۱۱/۱۲
مطالعه پتروگرافی ، پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آتشفشانی روستای کامه (جنوب شرق بجستان) با نگرش ویژه بر پتانسیل پرلیت در منطقهمهدی احمدزادهکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۰/۱۱/۱۲
معرفی نانو فسیل های آهکی (کرتاسه- پالئوسن) برش گازک شرق بیرجندفاطمه رضائیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۰/۱۲/۰۱
لیتواستراتیگرافی و بایواستراتیگرافی سازند ایلام بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در کوه سلطان (منطقه پل دختر لرستان)زهره قلندریکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۰/۱۲/۰۷
بایو استراتیگرافی بخش تحتانی سازند خانگیران بر مبنای فرامینیفر ها در برش الگو ( روستای یاقل ، شمال شهر در گز )محمدمهدی حسین زاده فیروزیانکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۰/۱۲/۱۰
محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی نهشته های سازند قم در شمال شرق دلیجانمهناز کاروانکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۰/۱۲/۱۷
نقش چینه نگاری سکانسی در تعیین مشخصات پتروفیزیکی مخزن سروک در میدان سیرینیره نبی خانیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۰/۱۲/۱۷
بررسی هیدروژئوشیمی و ایزوتوپهای پایدار محیطی (18O, 2H)دریاچه ی تالابی زریوار- مریوانصلاح الدین ابراهیم پورکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۲/۱۰
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی شمال - شمال شرقی جاجرم با نگرشی بر کاربردهای صنعتی آنهادی اقبالی حسین آبادکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۰۳/۰۱
ارزیابی اثرات خشک سالی بر منابع آب زیرزمینی دشت فسا در استان فارسمحبوبه صیفکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۳/۰۸
تعيين حريم كيفي آبخوان فارسان-جونقان با استفاده از مدل هاي DRASTIC و مقايسه آن با مدل هاي AHP و FUZZY-AHP و SINTACS بر اساس غلظت نيتراتمحسن افروزیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۳/۰۸
بررسی ژئوشیمیایی وپترولوژی سنگهای گرانیتی منطقه کاریزنو (جنوب شرق فریمان – خراسان رضوی)فرزانه پرتوی فرکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۱/۰۳/۱۱
پترولوژی وژئوشیمی مجموعه دگرگونی وهورنفلس های شمال شرق بروجردپروین رشنوکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۳/۱۱
طراحی یک بسته نرم افزاری جهت مدلسازی تاریخچه تدفین و بلوغ حرارتی رسوبات برای میادین نفت و گازحسن خزائیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۰۳/۱۸
نقش چینه نگاری سکانسی در تعیین مشخصات پتروفیزیکی مخزن سروک در میدان بهرگانسرسمیرا عاقبتیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۱/۰۳/۱۸
ارائه الگوریتم توزیع شده برای مسیر یابی پرتو در توموگرافی لرزه ایافسانه محمدظاهریکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۱/۰۳/۲۱
آلودگی های زیست محیطی و امکان سنجی حذف آلاینده ها در محل لندفیل شهرستان قوچانزکیه غیورسالانقوچکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۱/۰۳/۲۷
شناسایی و حذف آلایندهای پساب مورد استفاده در شهرک طرقعفت حشمتیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۱/۰۳/۲۷
ارزیابی آسیب پذیری کیفی سفره آب های زیرزمینی با استفاده از مدل DRASTIC و تکنیک های GISفرح ناز عزیزیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۳/۳۱
توزیع ژئوشیمیایی آرسنیک و دیگر عناصر سنگین در آب، رسوبات و سنگ های هوازده درمنطقه سنگ نقره در جنوب فریمان با نگرشی بر تاثیرات زیست محیطی این عناصر بر فلورای منطقهرضوان ذاکریکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۳/۳۱
بایواستراتیگرافی و محیط رسوبی نهشته های کرتاسه زیرین در امان آباد و نواحی اطراف (جنوب مشهد)لیلا مرادیکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۱/۰۴/۰۴
رخساره‌ها و محیط رسوبی سازند امیران در جنوب خرم‌آبادیعقوب نصیریکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۰۴/۰۴
تحلیل ساختاری گسل چشمه گیلاس (شمال چناران)شهرزاد عامریکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۰۴/۰۶
لرزه زمین ساخت بخش غربی نوار چین خورده کپه داغ -شمال شرق ایرانسیدمنصور حسینیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۴/۱۲
مطالعه تاریخچه رسوبگذاری و پس از رسوبگذاری سازند مزدوران در دشت گنبد، غرب کپه داغسیده زهرا پورحیدرکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۴/۱۴
بررسی هیدروژئوشیمیایی آب دریاچه سد کارده و ارتباط هیدرولیکی آن با منابع آب زیرزمینی پایین دست سدمجتبی حیدری زادکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۴/۲۸
پیش بینی تأثیر توسعه ی بهره برداری بر آبخوان دشت بجنورد با استفاده از کد GMS.مجید الطافی دادگرکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۴/۲۸
بررسی خصوصیات ژئوتکنیکی و تحلیل پایداری تونل انرژی مسیر رضایی- عباسپور شهر مشهدناهید وطن پورکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۴/۳۱
پتروگرافی و ژئوشیمیایی سنگهای گرانیتوئیدی منطقه گیسور (شرق گناباد-خراسان رضوی)مریم اکرمیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۱/۰۶/۱۶
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه سنگهای بازالتی خوش ییلاقشهروز بابازادهکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۶/۱۶
مطالعه الگوی شکستگی ها در سازند مزدوران - شمال باختری روستای مزدوران،شمال شرق ایرانمصطفی قنادیانکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۶/۱۹
ارزیابی زیست محیطی محل دفن زباله ها و مکانیابی محل دفن جدید زباله های شهری با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در محیط GIS ( مطالعه موردی شهر نیشابور)حسن شایسته عظیمیانکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۲۱
بررسی علل فرونشست زمین در دشت مهیار جنوبیرضا صالحی اسفندارانیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیکی ساختگاه سد صفاایمان آقاملائیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۱/۰۶/۲۵
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تونل سرریز سد مخزنی هراز (منگل)خسرو فتحیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۱/۰۶/۲۶
بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیکی ساختگاه سد بار نیشابورمحسن رنجبرایوریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۲۷
بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر پارامترهای مقاومتی خاک‌ها در استان خراسان رضویفاطمه رجائیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۱/۰۶/۲۸
پترولوژی ، کانی شناسی و ژئوشیمی محدوده شمال شرق منطقه اکتشافی تاریک دره ، تربت جاممسعود خزاعی فریککارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
پترولوژی ، کانی شناسی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی بوته گز ، شمال شرقی تربت جامامیرحسین گندمکارکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
پترولوژی و زئوشیمی تشکیلات افیولیتی منطقه شیله گشاد (شمال شرق اسد آباد تربت حیدریه) با نگرشی بر پتانسیل معدنی منطقهاصغر قاسمی برسیانیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
پهنه بندی خطر حرکات توده ای در مخزن سد خاکی پلرودمریم دهبان ایوان استخریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده جنوب غرب منطقه اکتشافی تاریک دره ، خراسان رضویامیرمسعود نبی افکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی منطقه اکتشافی فیروزکوه، شمال شرق تربت جاممهدی قلیچ خانیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۱/۰۶/۲۸
کانی سازی، ژئوشیمی ومطالعه سیالات درگیر در محدوده اکتشافی بزوشک- جنوب غربی مشهدالهام رضازادهکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۱/۰۶/۲۸
کانی شناسی اسکارن و مغناطیس سنجی در منطقه اکتشافی گزومیثاق قرائی رشتخوارکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۱/۰۶/۲۸
بایواستراتیگرافی سازند سرچشمه بر مبنای فونای آمونیتی در غرب حوضه کپه داغ (برش پینو)الهه یوسفی دلوئیکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جمال در حوالی روستای علی بیگ(شمال غرب بردسکن)علیرضا زارعیکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۱/۰۶/۲۹
بررسی زمین شناسی مهندسی وژئوتکنیک سدکیارشرقی( سورک)محمدرضا کریمیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۱/۰۶/۲۹
رسوب شناسی و چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر در تاقدیس امیرآباد (شمال شرق مشهد)حامد محمدیانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
مطالعه تاریخچه رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری سازند مزدوران در ناحیه روستای آبگرم واقع در شمال شرق مشهدمصطفی رضائی سیستانیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۶/۲۹
ارزیابی کمی و کیفی آب های زیرزمینی محدوده مطالعاتی درگز- خراسان رضویحامد صیادکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ارزیابی مناطق مستعد پتانسیل منابع آب زیرزمینی ارتفاعات هزار مسجد - در محدوده کلات نادری تا زنگلانلو - به کمک فنآوری های GIS و RSکیوان یوسفی سنگانیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی کروم در سنگ‎ها، رسوبات و منابع آب زیرزمینی جنوب‎شرقی بیرجند و آسیب‎های کلیوی (پروتئینوری) ناشی از آنزهرا خالدیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۶/۳۰
بررسی منشأ آلودگی ناشی از آرسنیک و اثرات زیست محیطی آن در آبرفت‌های منطقه کلاته‌چوبک، شمال کاشمر: زمینه‌ای برای پژوهش روی سیستم ایمنی گوسفندان منطقهشکیبا حامی گازرانیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
پهنه بندی پتانسیل زمین لغزش در حوزه آبریز سد شیرین درهرضا احمدیان مقدمکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تجزیه و تحلیل نهشته های آلبین تا سانتونین در ناحیه بندر عباسسیده حمیده محمودیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تحلیل ساختاری کانسار طلا-آنتیمون ارغش، جنوب نیشابورزهره رحمتی پورکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تحلیل ساختاری گستره معدنی فیروزه نیشابورسکینه اسلامیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
تحلیل ساختاری گسل کارده (شمال مشهد)زهره سلیمانیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
توزیع ژئوشمیائی ارسنیک،کادمیوم،روی،جیوه،سرب وکروم درجنوب غرب مشهدوبررسی اثرات زیست محیطیاعظم ایرانپورمبارکهکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
توصیف ژئومکانیکی مخزن مواد نفتی با استفاده از داده های چاه جهت ارزیابی شکست هیدرولیکی، مطالعه موردی: یکی از چاه های نفت فلات قاره ایران.سعید قندهاری علویجهکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
ساختار،هندسه و نحوه تشکیل شکستگی ها در لوکوگرانیت خواجه مراد،جنوب شرق مشهد-شمال شرق ایرانثوره رضائیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
لیتواستراتیگرافی و بیواستراتیگرافی سازند سورگاه در میدانهای نفتی مالکوه و سرکان( منطقه پلدخترلرستان)عباس عباسیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۱/۰۶/۳۰
محیط رسوبی، دیاژنز و چینه نگاری سکانسی نهشته های دونین میانی-بالایی در شمال غرب کرماننجمه پوراسمعیلیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعات پتروگرافی وژئوشیمیایی سنگهای نفوذی کوه میش کاشمرمجتبی رستمی حصوریکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی محدوده معدنی پرلیت دارین سبزوار با نگرشی بر کاربردهای صنعتی آنمریم کل میشیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعات کانی شناسی ، ژئوشیمی ذخیره معدنی کرومیت کوهی(رباط سفید _تربت حیدریه)زینب محمدزادهکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعه آلودگی خاکهای دشت نیشابور و بررسی اثرات زیست محیطی آنمریم محبی نجم آبادکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده گرانیتی برمانی واقع در تایباد (خراسان رضوی)ثمین نصرالهیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۰۶/۳۰
مطالعه پرتوزائی رادیونوکلیدهای طبیعی در نمونه سنگ های گرانیت، توف، شیل، فسفریت و بوکسیت با تاکید بر اثرات زیست محیطی آن.ناصر ناصریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
هندسه ی ساختاری و ژئودینامیکی طاقدیس اشلر در شرقی ترین گستره ی نوار چین خورده کپه داغفرزین فرازمندکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۱/۰۶/۳۰
نانواستراتیگرافی رسوبات پالئوژن در برش روستای کفاز (جنوب شرقی بیرجند)سیدناصر مظهریکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۱/۰۸/۳۰
نانواستراتیگرافی سازندهای گورپی وپابده دربرش جاده گورپی وپابده(جنوب طاقدیس کنگان)محمد ثبوتکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۱/۰۸/۳۰
بررسی تغییرات مکانی پارامترهای کیفی آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از روشهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافی (GIS)مهدی عبدالهی منصورخانیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۰۹/۰۱
تجزیه و تحلیل الکتروفاسیسهای مخزنی سازند سورمه (بر مبنای واحدهای جریانی) و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در یکی از میدان های نفتی در خلیج فارسمسلم خداویسیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۰۹/۰۷
تعیین الکتروفاسیسهای مخزنی سازند آسماری با استفاده از روش خوشه سازی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در میدان نفتی کوپال در چاه های شماره 6 ،40بابک ایرانی کورعباسلوکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۰۹/۲۰
کانی سازی ، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر مناطق اکتشافی تاریک دره و فیروز کوه ، تربت جامفرزانه رمضانیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۱/۰۹/۲۷
تحلیل هندسی وجنبشی تاقدیس پاسان در کمربندچین خورده-رانده زاگرسفاطمه کونانیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۱۰/۰۵
تحلیل ساختاری تاقدیس ژرف (ارتفاعات کپه داغ )فروغ فروغی گروکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۱۰/۰۷
میکروبایواستراتیگرافی،میکروفاسیس و محیط رسوبگذاری سازند سورگاه بر مبنای فرامینیفرهای پلانکتونیک در میادین نفتی سرکان (چاه شماره 1) و ماله کوه (چاه شماره 1).محمد حدادیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۱/۱۰/۱۰
ارزیابی پارامترهای زمین شناسی بر روی سایندگی خاک با استفاده از دستگاه LCPCهاشم هاشم نژادکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۱/۱۰/۱۱
کیفیت مخزنی و دیاژنز به همراه الکتروفاسیس سازند آسماری در میدان نفتی منصوریمجتبی کاویان پورسنگنوکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۱۰/۱۳
تحلیل ساختاری پهنه ی گسلی میناب (محدوده ی باختری فاریاب)زهرا چله کلهریکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۱۰/۱۹
تاریخچه رسوبگذاری و چینه نگاری سکانسی نهشته های کامبرین پسِن (معادل سازند درنجال) در شرق و جنوب شرق زرند, شمال غرب کرمانهدا باویکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۱۰/۲۰
شبیه سازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از کد GMS جهت مدیریت منابع آب (مطالعه موردی دشت زاوه تربت حیدریه)زهرا خلق ذکرآبادکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۱۰/۲۴
چینه نگاری زیستی و پالئواکولوژی سازند آسماری در یال جنوبی تاقدیس ماله کوه بر اساس روزن دارانآرزو فتحی میرکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۱/۱۰/۲۵
چینه نگاری سکانسی و دیاژنز سازند سروک در میدان نفتی کوپال در چاه های شماره 4، 20و 48فروغ عباساقیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۱۰/۲۵
‌مطالعات بایواستراتوگرافی و میکروفاسیس سازند کلات برمبنای فرامینیفر ها در برش تنگ دو برادر و مقایسه آن با برش الگوتکتم ندافانکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۱/۱۰/۲۵
زمین شناسی، کانی شناسی ،ژئوشیمی و مطالعات آلتراسیون و دورسنجی منطقه چشمه خوری،بیرجندعبدالواحد میربلوچکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۱۱/۰۱
تحلیل ساختاری محدوده نقشه مزرعه نقر (شرق گناباد )فرهاد زارعیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۱/۱۱/۰۲
مطالعات کانی شناسی ،ژئوشیمیایی و ژئوفیزیکی کانسار سنگ آهن آنومالی 23 ساغندامیر غلامی پورسی سختیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۱۱/۰۳
ارزیابی اثرات خشکسالی و برداشت بر منابع آب زیرزمینی دشت تربت جام- فریمانسمانه یاسمنیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۱/۱۱/۱۱
ارزیابی پریود غالب خاک در حاشیه گسل جنوب مشهدمهسا زهانی قائینیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی تاثیرات زیست محیطی ریزگردهای رادیواکتیو ناشی از فعالیت های معدنی اورانیوم ساغند (یزد)مجتبی نعیمیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
بررسی نفوذپذیری در ساختگاه سد چهچهه و پیشنهاد روش آب بندی با توجه به خصوصیات زمین شناسی مهندسیامیر جامی خراسانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۱/۱۱/۱۲
پالئواکولوژی ، پالینوفاسیس و سکانس استراتیگرافی سازند خانگیران در برش ناودیس چهل کمان (شرق کپه داغ)یاور مشیرفرکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای آذرین نفوذی و نیمه عمیق منطقه سلطان آباد (جنوب شرق سبزوار)محمد شورگشتیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۱/۱۱/۱۲
تاریخچه رسوب گذاری و پس از رسوب گذاری سازند تیرگان در ناحیه آب گرم - شمال مشهدسمیرا باقرنژادکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
چینه نگاری سکانسی و تفسیر رسوب گذاری سازند زرد در برش تکل کوهفاطمه فتوتکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
چینه نگاری سکانسی و تفسیر محیط رسوبی سازند آسماری در میدان منصوریاعظم نامداریانکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمیایی منطقه اکتشافی رود گز، جنوب شرق گنابادسیدجواد هامونیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۱/۱۱/۱۲
زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوفیزیک منطقه اکتشافی رود گز، جنوب شرق گنابادحسین حاجی میرزاجانکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعات پتروژنتیک و ترمودینامیکی تیتانومگنیتت های شمال غربی کاشمر و امکان سنجی جداسازی تیتانیوم از آنهااحمد حاجی شمسائیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی با نگرشی ویژه بر کاربردهای صنعتی ذخایر خاک رس منطقه چشمه خوری، بیرجندآیناز یاحسینی پورکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعات کانی شناسی ،پتروگرافی و ژئوشیمیائی سنگهای آتشفشانی منطقه عبث آبادفاطمه سلمانی محمدآبادیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعه آلودگی عناصر سنگین در آبرفت های منطقه رباط سفید و بررسی اثرات زیست محیطی آنسمیرا چمانه فرکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعه آلودگی عناصرسمی مربوط به کانسار طلا در آبرفت های منطقه ی کوه زر و بررسی اثرات زیست محیطی آنسمیه عمرانیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعه آلودگی عناصرسنگین درآبرفت های غرب کوهسرخ ( بندقراء تا طرق) وبررسی اثرات زیست محیطی آنسمیه سلیمانی بندقرائیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعه ی ژئوشیمیایی آلودگی آرسنیک زمین زاد و اثرات زیست محیطی آن در منطقه ی چلپوـ کوهسرخ(شمال کاشمر) با اشاره بر سیستم ایمنی و سلامت انسانمعصومه طاهریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۱/۱۱/۱۲
مطالعه سنگ شناختی و ژئوشیمیایی توده های گرانیتوئیدی کوه میش (جنوب غرب سبزوار)مجتبی لشکری پورکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۱/۱۲/۱۵
مطالعات امکان سنجی حذف آلاینده های هیدروکربنی توسط ارگانوکلیمحمدجعفر حسنکیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۲/۰۴/۱۹
بررسی های پترولوژیکی، ژنز و ژئوشیمیایی توده های مافیک و اولترامافیک های ناحیه سورند (شمال شرق بیرجند)فاطمه سرخوشکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۲/۰۴/۲۲
بررسی های ژئوشیمیایی، پترولوژیکی و ژنز آندزیت - بازالت های شمال بوته زیر (جنوب شرق قائن)وجیهه عمادی کیاکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۲/۰۴/۲۲
ارزیابی پارامترهای زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی موثر بر احداث تصفیه خانه فاضلاب شماره4-التیمور، شرق مشهدسعید محمدیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۲/۰۶/۱۹
بررسی خصوصیات زمین شناسی، فیزیکی ومکانیکی مارن های سازند آبدراز در شمال شرق ایرانمعصومه خلیلیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۲/۰۶/۱۹
ساختار ،هندسه و نحوه تشکیل شکستگی ها در گرانیت کاشمر، شمال کاشمرمهسا ارجمندیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۲/۰۶/۲۴
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی منطقه ویژه پارس جنوبیسیداسداله حاتمیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۰۶/۲۷
موازی سازی توموگرافی لرزه ایمحجوبه مسکرانیانکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۲/۰۶/۳۰
بررسی تاثیر خصوصیات کانی شناسی بر روی شاخص ساییدگی سرشار (CAI)مسیح مرادی زاده اصفهانیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات آماری داده های ژئوتکنیکی غرب شهر مشهدمهین اعتمادی فرکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۰۶/۳۱
بررسی و تحلیل پارامترهای لرزه خیزی b,a و بعد فرکتال در کپه داغ مرکزیبهرام حسن زادهکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
پترولوژی سنگ های دگرگونی منطقه گیسور (شرق گناباد-خراسان رضوی)سهیلا جوادیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تحلیل ساختاری تاقدیس سبز پوشان و ارزیابی هندسه مخزن گروه دهرمدر ارتباط با فعالیت گسل سبز پوشان - جنوب شیرازسُمیّه شمس ضامنجانیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تعیین الکتروفاسیس سازندهای هورن والی سیلتستون و استایروی سنداستون، با استفاده از روش خوشه بندی و ارتباط آن با کیفیت مخزنی در حوضه آمادئوس، استرالیای مرکزی.مهدی شیریکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تهیه نقشه اولیه پهنه بندی آلودگی خاک دراستان مازندرانآرزو آهنگریکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۰۶/۳۱
چینه نگاری سکانسی و تفسیر رسوبگذاری سازند ززرد در برش الگوسمانه محمدی کلاوشککارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
زمین شناسی، کانی شناسی و ژئوشیمی ، اکتشاف مقدماتی منطقه شمال روستای ازغند در خراسان رضویسیدحسن شریعتیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مطالعات پترولوژی و ژئوشیمی ناحیه کوه کمر زرد و سنگ های اطراف آن ، خراسان رضویزهرا تقویکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مطالعات پترولوژیک و ژئوشیمیایی توده های گرانیتوئیدی معین آباد (جنوب شرق قائن)اعظم رجبیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مطالعه چگونگی تشکیل و کیفیت آب چشمه های گروصالح حسن واعظ عبائیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۲/۰۶/۳۱
مقایسه نشست تئوری و نشست واقعی تونل های عمیق متروی شیراز با استفاده از نرم افزار Plaxisسیدمحمد علیپوریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۲/۰۶/۳۱
تعیین مقیاس بزرگی محلی (ML) در منطقه کپه داغعبدالعزیز ذاتی سارونکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۲/۰۷/۱۵
مطالعات زمین شناسی-ژئوشیمی و ژنز کانسار سنگ آهن فرزنه تایباداشرف سّیاحیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۲/۰۷/۳۰
تهیه مدل رخساره ای مخزن بنگستان میدان منصوری با استفاده از رخساره های الکتریکییاسر نوریان مادوانکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاهرودمحسن محمدیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۰۹/۱۱
نانواستراتیگرافی نهشته های منسوب به پالئوژن در برش روستای کلاته شمس (شمال غرب بیرجند)فائضه مهدویکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۲/۰۹/۲۶
زیست چینه نگاری سازند کژدمی در برش تنگ ماغر شمال غرب بهبهانابراهیم عبدالهیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۲/۰۹/۳۰
مطالعات کانی شناختی ژئوشیمیایی وپترولوژیکی توده های اذرین رودگز بالا - جنوب شرق بجستانسارا شکیباکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۲/۱۰/۱۹
چینه نگاری و میکروفاسیس و محیط رسوبی گذر زمانی سازند نیزار به کلات در برش چهچهه (شمال شرق مشهد)سهیلا محمودیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۲/۱۰/۲۴
چینه نگاری، میکروفاسیس و محیط رسوبی گذر سازند کلات به سازند پسته لیق در برش چهچهه (شمال شرق مشهد)آزیتا حسنی عروس محلهکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۲/۱۰/۲۴
تحلیل ساختاری معدن طلای زرمهرشادی انصاری جعفریکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۲/۱۰/۲۶
نانواستراتیگرافی نهشته های منسوب به ائوسن در برش روستای بیناباد (شمال غرب بیرجند)میترا مؤذنکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۲/۱۰/۲۸
روشهای استفاده بهینه از رواناب سطحی در غرب شهر مشهدالهام سادات هاشمی اشتیوانیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۱۱/۰۷
برآورد ویژگی‌های لرزه‌ای و ساختارهای زیر زمینی شمال شهر مشهد با بهره‌گیری از نوفه‌های محیطییوسف محمدی مقدمکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۱۱/۰۹
ارزیابی اثرات ساختگاهی شهر خلیل آباد با استفاده از داده های خردلرزه هاویدا طاهر پور خلیل آبادکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۱۱/۱۰
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی رخنمون های الترابازیک در جنوب شهر مشهدزهره نوربخش رزمیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی ژئوشیمیایی وپترولوژی سنگهای گرانیتی منطقه فرشه (جنوب غرب کاشمر– خراسان رضوی)فهیمه نوریکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی های کانی شناسی ، سنگ شناسی ، و ژئوشیمیایی محدوده اطراف روستای جلمبادان – شمال غرب سبزوارحسن فاتحی ابراهیم آبادکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
بررسی های کانی شناسی،ژئوشیمیایی وپترولوژیکی سنگ های آذرین محدوده اطراف روستای چنار-جنوب غربی کاشمربهاره شریعتیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۲/۱۱/۱۰
پیش بینی تأثیر احداث سد روداب سبزوار بر منابع آب زیرزمینی پایین دست با استفاده از کد MODFLOWحسین پارسا صدرکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۲/۱۱/۱۰
پیش بینی فرونشست زمین در دشت کاشمر با شبیه سازی نوسانات سطح آب زیرزمینی با استفاده از کد MODFLOWامیر غفاریان سایلیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تحلیل ساختاری های آنومالی های c جنوبی و شمالی بخش غربی معدن سنگ آهن سنگانمهدی قربانلوکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تعیین حریم کیفی آبخوان دشت بجنورد با استفاده از مدل AHP، DRASTIC و FAHPفائزه داودیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۲/۱۱/۱۰
تهیه اطلس مقدماتی آلودگی خاک استان خراسان شمالینصرت داودیان کاخکیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۲/۱۱/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون و ژئوشیمی منطقه اکتشافی کولی، شمال شرق قائن، استان خراسان جنوبیمهلا مجیدی فرکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعات مغناطیس سنجی زمینی در منطقه اکتشافی آبقه، جنوب غرب تایبادعلی راه برکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی محدوده تپه قرمز، معدن سنگ آهن سنگان خوافمجتبی حیدریکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۲/۱۱/۱۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی وتفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی در منطقه اکتشافی سرنخواب ، شمال غربی بردسکنزینب توکلی فریمانیکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی اندیسهای آنتیموان- طلا وآهن در منطقه اکتشافی نیگنان،شمال بشرویه،استان خراسان جنوبیندا نظرقزوینیانکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
سنگ شناسی، کانی سازی و ژئو شیمی محدوده بین باغک و C- شمالی، معدن سنگ آهن سنگان خوافبهروز کرابیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۲/۱۱/۱۰
کانی شناسی،ژئوشیمی و پترولوژی سنگ های آذرین اطراف روستای نای واقع در جنوب غربی کاشمرطاهره ساکیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مطالعات پتروگرافی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین منطقه شرق قاسم آباد (جنوب غرب نیشابور)حبیب قره باغیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مطالعات پترولوژی وژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی منطقه شهوار، تربت حیدریه(با نگرشی بر کاربرد صنعتی آنها درصنایع سیمان)علی قربان پورکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مقایسه خصوصیات کمی و کیفی چشمه های مزار، اندرخ و چشمه گیلاس (شمال وشمال غرب مشهد)سیدمحسن شجاعیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مکان یابی لندفیل شهر رامهرمز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و تحلیل سلسله مراتبی ( (AHPفرشته کیانفردکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۲/۱۱/۱۰
مینرالوژی ژئوشیمی و کاربرد های صنعتی گل قرمزانیس کرامتیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۲/۱۱/۱۰
محیط رسوبی، دیاژنز و ژئوشیمی سازند شوریجه واقع در ناحیه آبگرم- شمال شرق مشهدطیبه گُل افشانیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۲/۱۲/۰۶
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند ایتامیر در ناحیه بزنگانراهله عقیقیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۲/۱۲/۱۲
چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در ناحیه بزنگانمریم محمدیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۲/۱۲/۱۷
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند آیتامیر در شمال آق دربندمرضیه علامهکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۲/۱۲/۲۴
تحلیل ساختاری آنومالی های بخش شرقی معدن سنگ آهن سنگان- محدوده بین آنومالی های باغک و سنجدکسیدمحمدذکریا پیرخضرانیانکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۳/۰۲/۱۵
مطالعه زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی،آلتراسیون و مطالعات تحت الارضی منطقه اکتشافی مس صفی آباد ،استان خراسان شمالیسمّیه نوریانکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۰۲/۱۵
چینه نگاری سکانسی سازند تیرگان در شمال آق دربندمعصومه خاکستریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۰۲/۲۸
مفاهیم آبخوان های مرزی و تهیه شناسنامه آبخوان های مرزی ایرانجواد اسکندری مایوانکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۳/۳۱
مطالعات کانی شناختی، سیالات درگیر و ژئوشیمی منطقه اکتشافی کوه سربی، باخرز، استان خراسان رضوی.عطیه قایم مقامی نژادکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۳/۰۴/۰۳
ارزیابی تاثیرات زیست محیطی کروم در منطقه گرماب – آبدارو (شمال شرق تربت حیدریه) و امکان سنجی حذف آنعلی قاسمیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۳/۰۴/۰۷
زیست چینه نگاری و میکروفاسیس بخش فوقانی سازند تیرگان و بخش زیرین سازند سرچشمه در برش پیغو (شمال شرق بجنورد)غلامحسن منصوری امین آبادکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۳/۰۴/۱۶
ارزیابی اثرات زیست محیطی خط 2 پروژه قطار شهری مشهدفائزه نمائی مقدمکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۴
بررسی کمی و کیفی منابع آب و رسوبات حوضه آبریز سد شیرین دره (خراسان شمالی)بهاره صدریکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۵/۱۴
بررسی تاثیر کانسار سرب و روی منطقه لنجان اصفهان بر آلودگی های زیست محیطیزهرا قضاویکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
بررسی ترکیب سرباره مجتمع فولاد نیشابور و تاثیرات زیست محیطی آنمٌنا حسین پورمقدمکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۳/۰۶/۲۰
پتانسیل یابی شیرین سازی آب های زیرزمینی لب شور و شور با استفاده از انرژی خورشیدی به روش PV-RO ( مطالعه موردی استان خراسان رضوی)آمنه برهانی تخته جانکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۶/۲۰
پترولوژی و ژئو شیمی درسنگهای آذرین ولکانیکی و پلوتونیکی جنوب غربی شهرستان نیشابور واقع درغرب روستای قاسم آباد دهنه.علیرضا نوائی خورکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۳/۰۶/۲۰
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های گرانیتوئیدی منطقه غرب و شمال غرب تربت جام ( شمال شر ق ایران)نسترن شجاعی کاوهکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۰۶/۲۰
پهنه بندی پارامترهای ژئوتکنیکی خاک در منطقه ثامن مشهد به روش زمین آمارحجّت اصغری بهرامکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۳/۰۶/۲۰
تحلیل ساختاری شکستگی های سیستماتیک با روند شمال غربی _ جنوب شرقی در توده گرانیت خواجه مراد، جنوب شرق مشهدمریم یکنظرکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
تحلیل ساختاری گسل آبقوی (شمال نیشابور)فرشته اٌرمزکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
مطالعات امکان سنجی حذف برخی از آلاینده های آب با استفاده از مگنزیا (MgO) به عنوان جاذبسمیرا خوشخوی یوسف آبادیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
مطالعات رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات خلیج گرگان با تأکید بر ژنز و آلودگی های احتمالیلیا بشریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
مطالعه اثرات زیست محیطی لندفیل مشهد و ارزیابی چگونگی تولید/خالص سازی بیوگاز نسبت به متاناسماعیل کرامتیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۶/۲۰
مطالعه ژئومیکروبیولوژی منطقه معدنی کوه زر با تاکید بر حذف زیستی سیانیدزهرا خمرکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۰۶/۲۰
مطالعه هیدروژئوشیمیایی وعلت دمای بالای آب و ارایه مدل مفهومی شرایط زیرسطحی چشمه آبگرم ایوب پیغمبر- خراسان شمالمجید کاظمیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۰۶/۲۰
تعیین نوع تخلخل با استفاده از داده های لاگ در سازند سروک در یکی از میدان های نفتی جنوبانسیه قربان پوردستجردکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
مطالعه الگوی شکستگی در تاقدیس خور، کمربند چین خورده کپه داغ ،شمال شرق ایرانفاطمه پزشکیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۳/۰۶/۲۲
ارزیابی خصوصیات مهندسی خاک های گچ دار جنوب مشهدسمیه اصغریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۳/۰۶/۲۳
مطالعات زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک سد قردانلو با تاکید بر آب بندی پی سدحسین هدایتی تلوکیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۳/۰۶/۲۵
: برآورد پارامترهای بهسازی و بعمل آوری خاک برای حفاری با ماشین EPB-TBM در مسیر تونل ابوذرابراهیم زندبابارئیسیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۳/۰۶/۳۱
نقش پارامترهای زمین شناسی زیست محیطی در توسعه سکونت گاه های کهن و مدرن سیستانسحر سرگلزائیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۰۶/۳۱
بررسی ژنز و منشا گارنت های موجود در گرانیت های منطقه دهنو واقع در اطراف مشهدمریم فرخیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۳/۰۷/۱۸
ارزیابی آلودگی ناشی از فلزات سنگین در آبرفت منطقه تاریک دره با تاکید بر حذف زیستی عنصر سربعاطفه سفیدیانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۰۷/۲۰
پتروگرافی و تاریخچه ی رسوبگذاری افقهای ماسه سنگی آسماری زیرین در میدان نفتی مارون .احمد میرمرقابیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۰۹/۲۶
پترولوژی وژئوشیمی مجموعه سنگهای اذرین شمال غرب گناباد (محدوده کائولن باغ اسیا-کوه اتابکی) با نگرشی بر کانه زایی منطقهمهدی سالاری مندیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۳/۱۰/۱۰
مطالعات ژئوشیمیایی و پترولوژیکی توده های نیمه عمیق و ولکانیک پالئوژن شمال روستای جهان آباد (شمال غرب شهرستان تربت جام)مهساسادات صحافکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۱۰/۱۴
تعیین گونه های سنگی مخزن بنگستان در میدان کوپال با استفاده از تکنیک آنالیز خوشه ایمجتبی ذاکریکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۱۰/۱۷
مقایسه تطبیقی روشهای برآورد آبدهی ویژه (مطالعه موردی آبخوان دشت مشهد)فاطمه سعادتیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۱۰/۲۱
زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه ی اکتشافی خانلق، شمال غرب نیشابور، استان خراسان رضویآرزو زارعیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۳/۱۰/۲۳
تحلیل ساختاری و فراکتالی سیستمهای شکستگی در سنگهای آهکی ژوراسیک با استفاده از داده های سنجش از دور, منطقه اخلمد، غرب ه کوه های ینالودمریم غلامزادهکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۳/۱۰/۲۵
بررسی ژئوشیمی، پترولوژی و کانی شناسی توده ساب ولکانیک کاکل کوه شرق سفید سنگزهراسادات سیدشریفیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۱۱/۰۱
زمین شناسی،کانی سازی،ژئوشیمی و تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی درمنطقه اکتشافی آهن مزار انجیری،جنوب قائنصفیه خسرویکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۳/۱۱/۰۵
ارزیابی دوام سنگهای آهکی مورد استفاده در نمافرشته جعفری پورکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۱۱/۰۷
انتخاب نوع ماشین حفاری بر اساس شرایط زمین شناسی طرح انتقال آب گمبیری افغانستانعلی پیله وریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۳/۱۱/۰۷
بررسی تاثیرات سد آغ چای بر چشمه های آهکی پایین دستسعید صفریکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۳/۱۱/۰۷
حذف آلاینده ها از آب های طبیعی با استفاده از MgOمعصومه فنائیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
مطالعه زمین شناسی، ژئوشیمی و کانی سازی طلا در منطقه شلگرد (جنوب مشهد)نازنین گرمابیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۳/۱۱/۰۷
ارزیابی اثرات ساختگاهی در منطقه ویژه ی پارس جنوبی با استفاده از ریزارتعاشاتخالد انصاریکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی پترولوژی- کانی شناسی و ژئوشیمی توده های آذرین منطقه لیرم - بجستانسعید انصاریکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی تاثیر سدهای مخزنی احداث شده در حوضه آبریر مشهد بر آبخوان دشت مشهدبهزاد براتیانکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی ویژگی های زمین شناسی مهندسی مارن های سازند قمیاور فیروزۀکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۳/۱۱/۰۸
مطالعه امواج الکترومغناطیسی ناشی از فشار لایه های زمینمحدثه منتظریکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۳/۱۱/۰۸
بررسی چینه ای و خصوصیات مخزنی سازند ایلام (خصوصاَ زون 2) در میدان نفتی آب تیموربهاره پورجمشیدیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل ساختاری پهنه ی گسل طاقان (شمال غرب شهرستان نیشابور)هدی واحدیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل ساختاری سنگ های دگرگونی جنوب غرب ملایرمریم یوسفیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل ساختاری طاقدیس گلک در شمال چناران شرق کپه داغسمانه نقاشکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
تحلیل ساختاری گسل ماه نساء (شمال شرق مشهد)فریده قارونی چمن سبزکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مطالعات زیست محیطی منشا و چگونگی خنثی سازی AMD و ARD در منطقه کانسار آهن سنگان (خواف، خراسان رضوی)رامین ظهیری رودیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
مطالعه آلایندگی فلزات سنگین در منطقه کته تلخ (شمال غرب تربت حیدریه) و امکان سنجی کاهش آلاینده ها از محیطاسحاق نظریکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۳/۱۱/۰۹
بررسی امکان حذف فلزات سمی کروم و سرب از آب های آلوده توسط ترکیبات اکسید آهن دارسیده منیره حسینیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۳/۱۱/۱۰
شبیه سازی تاثیر کمی انتقال آب سد دوستی بر آبخوان محدوده شهر مشهد با استفاده از کد MODFLOWوحید نیک پیمانکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۱۱/۱۰
عوامل موثر بر میزان کربن آلی و معدنی محلول (DIC ,DOC) در منابع آب و ترکیب ایزوتوپی آنها (13C-DOC, 13C-DIC)زهرا شیرنژادکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۳/۱۱/۱۰
: زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون، ژئوشیمی و برداشت مغناطیس سنجی زمینی در محدوده سنجدک III (آنومالی شرقی) معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضویمصطفی انصاریکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۳/۱۱/۱۵
ارزیابی بالا آمدن تراز آب و مشکلات ناشی از آن در مرکز شهر مشهدفاطمه ترابی حکم آبادکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۱۱/۱۷
بررسی ژئوشیمی، پترولوژی و کانی شناسی توده های آذرین منطقه صلح آباد - بجستانمیناسادات سخدریکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۳/۱۱/۱۷
امکان سنجی جذب سموم قارجی آفلاتوکسین b1،b2(afb,afb2) توسط بنتونیت طبیعی و بنتونیت فعال شدهغلامرضا نازپرورصوفیانیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۳/۱۱/۱۸
بررسی رسوب شناسی و ژئومورفولوژی رودخانه صدخرو سبزوارسهیلا قلعه نوئیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۱۱/۲۱
بررسی و مقایسه کیفیت مخزنی زون C3 ایلام با زون D سروک در بخش شرقی میدان اهوازحامده اسدزادهکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۱۱/۲۷
پتروگرافی، دیاژنز و محیط رسوبی سازند آسماری در میدان رامین با استفاده از داده های چاه پیمایی و مغزهفرشاد بهرامیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۳/۱۱/۲۸
مطالعات پترولوژی وژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی منطقه ساق ، تربت حیدریه(با نگرشی بر کاربرد صنعتی آنها درصنایع سیمان)جلیل هاتفیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۳/۱۲/۰۷
مدیریت و استفاده بهینه از رواناب های سطحی در نیشابورزینب بوژآبادیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۳/۱۲/۲۰
بررسی ساختار و آسیب شناسی مدیریت بحران دراستان کردستانعبداله رحمنیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۳/۱۲/۲۷
پترولوژی و ژئوشیمی توده های گرانیتوئیدی شمال روسنای دهنه اجاق، جنوب شیروان، خراسان شمالیسارا افروزهکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۰۲/۱۹
بررسی گسترش رسوبی و کیفیت مخزنی بخش ماسه سنگ اهواز در مخزن آسماری میدان آغاجاریفاطمه دبیریکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۴/۰۳/۱۹
رسوب شناسی و دیاژنز سنگ آهک های بیستون (کرتاسه ی زیرین) واقع در شرق کرمانشاه با تأکید بر فرایند کارستی شدنمهناز عظیمیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۳/۱۹
زمین شناسی،کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی سنجدک II وIII ،شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف، خراسان رضویزکیه شاکردپورکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۴/۰۳/۲۵
زمین شناسی،کانی سازی، ژئوشیمی و پترولوژی توده های نفوذی منطقه اکتشافی سنجدک І ، شرق معدن سنگ آهن سنگان خواف،خراسان رضویشهربانو تنهائیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۴/۰۳/۲۵
بررسی آلودگی آب و خاک به گوگرد و اثرات زیست محیطی ناشی از تولید آن در محدوده پالایشگاه گاز شهید هاشمی نژاد سرخسمریم تاج بخشیانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۴/۱۵
مطالعه ژئوشیمی زیست محیطی تالاب های سولدوز و دورگه سنگی در منطقه ی نقده با تاکید بر آلودگی آب و رسوبات آناحمدرضا زینالیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۴/۱۵
بررسی زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری تونل همرودر مسیر بین سنندج-مریوانمجتبی شیریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۰۴/۲۲
مکان یابی محل دفن پسماند های ویژه در استان چهارمحال و بختیاریجواد خلجی پیربلوطیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۰۴/۲۲
تعیین سریع بزرگی زمینلرزه در ناحیه خراسان، با استفاده از دوره تناوب غالب موج Pسیدمحمدصادق جعفریکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۴/۰۶/۲۸
مخاطرات زمین شناسی ساختگاه سد ذخیره ای حاجی آباد درشهرستان زیرکوه با نگرشی ویژه بر روانگرایی ساختگاه سدمجتبی سحرخیزکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۰۶/۲۹
مطالعه تغییرات رخساره ای مرز سازندهای مزدوران و شوریجه در برش پادها با نگرشی براطلاعات زمین شناسی و پتروفیزیکی برخی از چاههای میدان گازی خانگیرانحمید قربانپوریامیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۴/۰۶/۲۹
ارزیابی اثرات ساختگاه به روش معکوس تعمیم یافته با استفاده از لرزه نگاشتهای زمینلرزه 2012 اهر-ورزقانجعفر جاقوریکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بایواستراتیگرافی و محیط رسوبگذاری سازند کلات در برش پدلی واقع در شرق حوضه رسوبی کپه داغمائده نسیم زادهکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
میکروبایواستراتیگرافی و بررسی حوادث زیستی سازندآب تلخ دربرش چینه شناسی بهادرخان (مرکزحوضه رسوبی کپه داغ) بر اساس فرامینیفرهاآتوسا هنرمندکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۴/۰۶/۳۰
بررسی آلودگی فلزات سنگین در آب و خاک منطقه معدنی کوه زر (تربت حیدریه)پویا طهماسبیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی ساختگاه سد حشیانابوالفضل شاهرخیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات ژئوشیمیایی- کانی شناسی و اثرات زیست محیطی ریزگردهای ناشی از برداشت آهن پلاسری در معادن منطقه ی سنگانپدرام پورامینکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی ژئوشیمی، پترولوژی و کانی شناسی توده نیمه عمیق چشمه ماهی (شمال شرق فردوس)نگار اکابریکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۴/۰۶/۳۱
پایش کمی و کیفی منابع آب حوضه آبخوان هومند آبسردعطاءاله تفقدنظافتکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۴/۰۶/۳۱
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین شمال سفید سنگ واقع در شمال شرقی فریمان، استان خراسان رضویهادی کریمیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل آرایه ی شکستگی ها در توده ی گرانیتی شرق بجستانصادق افشارنجفیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تحلیل ساختاری برش بار(شمال غرب شهرستان نیشابور)سیدوحید حبیبیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
تعیین ساختار سرعتی امواج P و S در منطقه ورزقان-اهر با استفاده از روش توموگرافی زمین لرزه محلیسارا دربیگی نامقیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۴/۰۶/۳۱
رسوب شناسی و ژئومورفولوژی کویر حاج علی قلی، جنوب دامغانمیثم پریمیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۴/۰۶/۳۱
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی شوراب، جنوب بردسکن.سیدمحمدرضا گوهریکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
مکانیابی سدزیرزمینی در حوضه آبریز پسبند لامرد، استان فارسمحمدحسین خلیفهکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۴/۰۶/۳۱
بررسی قابلیت جذب‌سطحی عناصر سرب و نیکل توسط بنتونتیت اکتیو از آب‌های آلودهمهرداد مرتضائی فردکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۰۷/۱۵
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی و پهنه بندی ژئوتکنیکی پردیس دانشگاه فردوسیروح اله سکوتیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۰۸/۱۰
بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی توده سنگ گرانیتی کوهسنگی مشهدالهه دفاعیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۰۹/۲۳
ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن زغال سنگ آق دربندعلی بنی اسدیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۴/۱۰/۰۶
ارزیابی پایداری تونل سبزکوه با توجه به تنوع تشکیلات زمین شناسیسیدرضا حسینی کینکیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۴/۱۰/۱۴
بررسی منشا آلایندگی فلزات سنگین رودخانه سفیدرود و امکان‌سنجی روشهای کاهش و یا حذف آن از محیط زیستعلیرضا مرادیان هره دشتکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۴/۱۰/۲۱
بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه کوهی در شمال شرق شهر مشهدجلال عزیزی شجاعکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۱۰/۲۷
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند مزدورانمریم عباسیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۴/۱۰/۲۸
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند شوریجه، شرق حوضه کپه داغاعظم صفری کنگکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۴/۱۰/۲۸
پیش بینی حداکثرجنبش زمین در زلزله توسط شبکه ی عصبی وعصبی فازیاکرم افضلی دشتبیاضکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نانواستراتیگرافی رسوبات فلیش جنوب شرق بیرجند در روستای روبیاتمینا قویدل دارستانیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
نانواستراتیگرافی سازنددلیچای در برش الگو (ناویا)مریم قدمگاهیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۴/۱۱/۰۳
ارزیابی پتانسل روانگرایی در شهر بابل بر اساس خرد لرزه هاقاسم خزائی پولکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۱۱/۰۴
ارزیابی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی ماسه سنگهای منطقه سد فریمانعبدالرحمن مازوجیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۱۱/۰۴
ارزیابی دانه بندی و پارامترهای مقاومتی خاک های غیر چسبنده بروش پردازش تصاویرجمشید فرامرزی سانجودکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۴/۱۱/۰۴
چینه نگاری سکانسی و دیاژنز سازند تیرگان واقع در ناودیس شورابمهدیه عزیزعینیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۴/۱۱/۰۴
مطالعه فرسایش و تولید رسوب در حوضه آبریز ماروسک، شمال غرب نیشابورحسام کاویانکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۴/۱۱/۰۴
:زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی(IP/RS) منطقه اکتشافی مس المجوق، استان خراسان-رضوی (شمال شرق تربت جام)زینب اسدزادهکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۴/۱۱/۰۵
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس چشمه گز(نسیم)، شمال غرب بردسکن.مهوش مهوشیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۴/۱۱/۰۵
بررسی پترولوژیکی وژئوشیمیایی پبل های پلوتونیکی و ولکانیکی سازند قره قیطان (در جنوب شرق مشهد – خراسان رضوی)حمیده زین الیانکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحلیل ساختاری شکستگیهای سیستماتیک در سازند نیزار ،تنگه نیزار، شرق کپه داغزینب یوسفی مقدمکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
تحلیل فعالیت جوان گسل توسمریم لطفی توتشامیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مطالعات پتروگرافی و ژئوشیمیایی روانه های بازالتی اطراف روستای قلی کندی و آندزیت های شیروان شاه لو،جنوب مراغهفرزانه شکرانی قشلاقکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۱/۰۶
مطالعات پتروگرافی وژئوشیمیایی دلریت بازالت های سازند کالشانه،شمال طبسنرگس آورندکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۱/۰۶
بررسی پارامترهای رسوب شناسی سدهای گراولی رودخانه الیاتو واقع در جنوب غرب فریمانحمیده قادری فیجانیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۴/۱۱/۰۷
تعیین و تطابق الکتروفاسیس‌های ماسه‌سنگ‌های سازند آبشرورن و آقچاگیل در میدان سردار جنگل با داده های چاه پیماییطاهر گلیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۴/۱۱/۰۷
توسعه ی پایدار شهری و اثرات زیست محیطی نخاله های ساختمانی (مطالعه ی موردی شهر مشهد)احسان مراغه چیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ژئوشیمی و زمین شناسی، کانی سازی، آلتراسیون تفسیر داده های مغناطیس سنجی زمینی در محدوده سنجدک III (آنومالی شرقی) معدن آهن سنگان خواف، خراسان رضویابوالفضل عباس زاده گنجیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
مدلسازی هندسی ناپیوستگی های معدن فسفات اسفوردی بافقمحمّدرضا باغیانی باغشاهیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین با استفاده از دستگاه سایش سرشار (Cerchar)منصوره معصومی برنتیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۴/۱۲/۰۳
تحلیل تکتونیک فعال دشت مشهد با استفاده از پارامترهای مورفومتریکحسین گلپورکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۴/۱۲/۰۵
بررسی آلودگی های زیست محیطی لندفیل(مطالعه موردی شهر نیشابور)، خراسان رضویمرضیه گلشنیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۲/۰۶
رسوب شناسی و بررسی تغییرات سطح آب دریا در رسوبات اردویسین فوقانی- سیلورین زیرین، جنوب غرب کاشمرالناز خزائیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۱۲/۰۶
رسوب شناسی و ژئومورفولوژی حوضه آبریز فاروب رومان واقع در شمال شرق نیشابورنیلوفر حاجیانکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۴/۱۲/۰۶
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و تعین ژنزکانسارمس گل چشمه، جنوب نیشابورفاطمه نجمیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۲/۰۶
مطالعه پتانسیل آلایندگی کروم در خاک منطقه ی رباط سفید و بررسی امکان گیاه پالایی فلزات سنگینسمیرا شمشیریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۴/۱۲/۰۶
بررسی آلودگیهای خاک و آب درجنوب معدن فیروزه نیشابور، خراسان رضویالهه صفائیان توپکانلوکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۴/۱۲/۰۷
پتروژنز و ژئوشیمی مجموعه سنگ های آذرین غرب دره انجیر خراسان رضویالهام جعفریکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۴/۱۲/۰۸
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مگنتو متری کانسار آهن استاج، ملک آباد، مشهد.سیده معصومه عبادی رادکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۴/۱۲/۰۹
بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی،آلتراسیون و پردازش داده های ماهواره ای کانسار منگنز ذاکری (جنوب غربی سبزوار)با نگرشی بر فرآوری و کاربردهای صنعتیسارا قمشیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۴/۱۲/۱۰
نانواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش قرونه در دامنه های جنوبی رشته کوههای بینالودربابه امانیکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۵/۰۳/۱۶
چینه شناسی و فسیل شناسی سازند گچال در کوههای راهدار در بلوک کلمرد (غرب طبس)تیمور منصوریکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۵/۰۳/۱۷
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسار آهن ده زمان، جنوب غربی کاشمربابک ایمان پورکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۵/۰۴/۰۸
سنگ چینه نگاری و ریز زیست چینه نگاری سازند تیرگان در برشهای طاهر آباد و تاقدیس اشلیر، خاور کپه داق بر اساس روزن داران و جلبکهای آهکیسهیل همتیکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۵/۰۴/۱۴
تحلیل مکانی پارامتر-value b و بعد فرکتال زمین لرزه ها درکمربند لرزه ای زاگرسنسرین توکلی زادهکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بررسی هیدروژئوشیمیایی منابع آب آبرفتی – کارستی و رابطه آب – سنگ در منطقه قوری میدانعلی محقیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۴/۱۹
تعیین مکانهای مناسب جهت تغذیه مصنوعی در دشت نیشابور با استفاده از منطق FAHP در محیط ArcGISجلال یعقوبیانکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۴/۱۹
کانی شناسی، ژئوشیمی، پترولوژی و مطالعات سنجش از دور محدوده آتشفشانی عبدالله گیوی (بین قوچان و نیشابور)سکینه نوریانکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۵/۰۵/۰۵
بررسی آلایندگی عناصر باریوم، مس و سرب بر منابع آب و خاک منطقه کوه سفید-مراد آباد در شمال شرق شهرستان باخرزحسین مستعدکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۵/۰۶/۱۵
زیست چینه نگاری توالیهای پرمین بالایی تا در شمال باختری ایران (برش زال) بر اساس کنودونتهاعبیر عیسیکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۵/۰۶/۲۷
پتروژنز و ژئوشیمی مجموعه سنگ های آذرین بخش مرکزی دره انجیر خراسان رضویحمید فاضلیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۵/۰۶/۲۸
بررسی اثرات زیست محیطی استخراج معادن سنگ آهن پلاسری منطقه سنگان خواف بر منابع آب و خاکاسماعیل سعادتیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۵/۰۶/۲۹
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی فیلیت های جنوب شهر مشهداحمد برهانی تخته جانکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۵/۰۶/۲۹
مطالعه الکتروفاسیس و تعیین گونه های سنگی مخزن آسماری در میدان نفتی گچساران.مهدی فرشیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۵/۰۶/۲۹
ارزیابی پتانسیل سایندگی سنگ های آذرین با استفاده از دستگاه سایش NTNUسعید علیقلیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی پترولوژی و ژئوشیمی سنگهای مافیک و اولترامافیک اقرپایین (شمال شرقی فریمان)هاشم رایجکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی پترولوژی وژئوشیمی توده های نفوذی منطقه شیزن خواف وارتباط آن با کانی زایی آهن.هادی رضائیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
پهنه بندی نواحی کارستی و مخاطرات ناشی از آن در حوضه آبریز رودخانه کلاتنسرین رهنماکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۵/۰۶/۳۱
مطالعات پترولوژی وژئوشیمیایی سنگهای آذرین منطقه تنورجه (شمال شرق کاشمر)مرتضی تارککارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۵/۰۶/۳۱
میکروبایواستراتیگرافی و میکروفاسیس سازند جمال در برش کوههای باغ ونگ در شمال غرب طبسوحید ملائیانکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۵/۰۶/۳۱
بررسی رابطه بین آب های زیرزمینی آبرفتی و کارستی دشت سر پل ذهاب (غرب استان کرمانشاه) با استفاده از روش های هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپیحمیده امیری دلوئیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۴
بررسی نقش ساختارهای زمین شناسی منطقه قوری میدان بر چشمه دشتک و برآورد بیلان اجمالی آب در سازندهای سختزهرا زندوکیلیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۴
ارزیابی پتانسل روانگرایی خاک های شهر آستانه اشرفیه بر اساس آزمایش SPTمجتبی ملکشاهیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۵/۰۷/۱۷
ارزیابی تاثیرات زیست‌محیطی جیوه در حوضه آبریز سفیدرودفاطمه علمی سولاکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۵/۰۷/۱۷
بررسی خصوصیات هیدروژئولوژیکی و هیدروژئوشیمیایی آبخوان دشت سملقانحمیدرضا عجمکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۹
بررسی عوامل موثر بر کیفیت آب های زیرزمینی آبخوان دشت روانسر (استان کرمانشاه)مهدی سهرابیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۹
مطالعات هیدروژئوشیمیایی و ایزوتوپی منابع آب کارستی محدوده های مطالعاتی پاوه و جوانرود، استان کرمانشاهعفت اسکندریکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۵/۰۷/۱۹
مطالعات زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و تعیین ژنز کانسار مس کال ابری، شمال غرب بردسکنالهه جباریکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۵/۰۸/۰۳
پتروژنز و ژئوشیمی مجموعه سنگ های آذرین شرق دره انجیر خراسان رضویفاطمه پوربافرانیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۵/۰۸/۱۲
بررسی آلودگی رسوبات و تاثیر آن بر کیفیت آب حوضه آبریز سد تبارک آباد (خراسان رضوی)امین بهلولی گرمجانکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۵/۰۹/۲۳
بررسی خصوصیات مهندسی منابع قرضه رودخانه ای در شهرستان مشهدناصر آسمانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۵/۱۰/۲۸
زیست چینه نگاری و چینه نگاری سکانسی سازند آسماری (به کمک نرم افزار سیکلولاگ) در میدان نفتی قلعه نارعادل نیسیکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۵/۱۰/۲۸
مطالعات ژئوتکنیک جهت افزایش ارتفاع سد باطله معدن طلای زرمهرمهدی احمدیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۵/۱۱/۰۴
محیط رسوبی، برخاستگاه و دیاژنز سازند پادها واقع در ناحیه شمال شرق اردکانحامد افخمی اردکانیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۵/۱۱/۰۵
مکان یابی لندفیل شهر شاهین دژ با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش TOPSISچنور احمدیانکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۵/۱۱/۰۶
مکانیابی لندفیل شهر نکا با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و تحلیل سلسله مراتبی(AHP) و روش TOPSISسمیرا صالحیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۵/۱۱/۰۶
محیط رسوبی و چینه نگاری سکانسی سازند کشف رود در برش ناویا - غرب بجنوردندا سربازکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۵/۱۱/۱۳
مطالعات زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک و تعیین ژنز ذخیره معدنی منگنز چشمه سفید (جنوب غرب سبزوار)حسین کشمیریکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۵/۱۱/۱۴
زمین شناسی، پتروگرافی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و ژنز کانی سازی منگنز استاج (جنوب غرب سبزوار)شیرین شجاعی زاده اقدمکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۵/۱۱/۲۴
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه چکنه، جنوب قوچان، استان خراسان رضویمجتبی مستکملیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
مطالعات کانی شناسی -زمین شناسی - ژئوشیمی - زمین دورسنجی کمربند لاتریتی - بوکسیتی اسفراین جاجرم با نگرش بر کاربرد صنعتیحسین هوشمندکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۵/۱۱/۲۴
بررسی تاثیر ساختارهای تکتونیکی بر میزان نفوذپذیری رخنمون آهکی جنوب سد کارده ,شمال شرق مشهدمحسن مژگان فرکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
تکتونیک فعال منطقه فهرجمرضیه السادات میرجلیلیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی آهن زبرکوه، جنوب غرب بردسکنحسین ناروئیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۵/۱۱/۲۷
نحوه تشکیل، موقعیت مکانی، ارتباط با مگنتیت و در صد فراوانی کانی های پیروتیت و سیدریت در ذخایر مرکزی و غربی معدن سنگ آهن سنگانهانیه گندم روکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۵/۱۱/۲۷
بررسی اثر شرایط زمین شناسی در تولید غبار و آلودگی هوا در شهر مشهدمائده حجتیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۵/۱۱/۲۸
سنگ‌چینه‌نگاری و زیست‌چینه‌نگاری سازند میشان در میدان نفتی رگ‌سفید با نگاهی ویژه بر حد بالایی آن (منطقه رگ سفید)طاهره جاودانیانکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۶/۰۱/۲۹
مکان یابی لندفیل شهری شهر تربت جام با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS) ) و تحلیل سلسله مراتبی (AHP)آسیه فراهانی محمدآبادیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۰۲/۱۸
بررسی تأثیرات گنبد نمکی کورده بر توالی رسوبی سنومانین- سانتونین(سازندهای سروک – ایلام) در ناحیه فارسرعنا پرورشکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۶/۰۲/۳۱
بررسی میزان عناصر سنگین وآلودگی های محیط زیست درمحدوده معدن آهن‎دردوی (سنگان خواف، خراسان رضوی)مریم سنجریکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۱۴
راهبردهای اکتشافی مطالعات زمین شناسی،پترولوژی،ژئوشیمی،پتروژنز سنگ های محدوده ی مس سرچشمهلاله یاورزادهکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۱۴
زمین شناسی، کانی شناسی، ژئوشیمی و بررسی کاربردهای صنعتی بنتونیت های منطقه شیرمغز، شهرستان قائن، استان خراسان جنوبیدانیال موجودی فیروزآبادیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۶/۰۵/۱۶
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی و تحلیل پایداری تونل انحراف آب سد حاجیلرچایکاظم دهقانیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۰۶/۲۳
بررسی توده های نفوذی و گرانیتی منطقه کلاته ناصر(خراسان جنوبی)محمدجواد نجات زاده عیدگاهیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۶/۰۶/۲۵
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های مافیک و اولترامافیک منطقه چهار چشمه واقع در جنوب غربی مشهدمرضیه بیدلکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۶/۰۶/۲۵
تحلیل ساختاری تاقدیس دُربادام (شمال قوچان،خراسان رضوی)حمیدرضا افخمی اردکانیکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۶/۰۶/۲۵
مطالعه پتروگرافی، پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آتشفشانی جنوب شرق فاروجسیدمصطفی محمدیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۶/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر گنبد نمکی درمدان بر توالی رسوبی سنومانین تا سانتونن در ناحیه فارسسیده الهه موسوی زادهکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۶/۰۶/۲۷
امکان سنجی جذب آفلاتوکسین B1 توسط رس های پیلاردفتانه شهرکیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
چینه‌نگاری سکانسی و دیاژنز سازندهای جهرم ـ آسماری در میدان نفتی کوه موندسیدمهدی ابراهیمیکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۶/۰۶/۲۹
ارزیابی خواص مهندسی و ویژگی های پتروگرافی موثر در میزان سایندگی سنگ های آذرین مسیر تونل انتقال آب سولدوز (قطعه 2، تونل خروجی)مهدی محمدتقی پورمقدمکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۰۶/۳۰
بررسی ارتباط بین پارامترهای مقاومتی حاصل از آزمایش سه‌محوری و آزمایش برش مستقیمدانیال منصوریانکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۰۶/۳۰
تهیه نقشه زمین شناسی مهندسی شهر شاندیزمحمد صافی یگانهکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۰۶/۳۰
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی (IP/RS) در محدوده اکتشافی مس حاتم آباد، شمال شرقی قائن، استان خراسان جنوبیتوران رمضانی آب بخشکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
مدل سازی و تحلیل شکستگیها و تاثیر آن بر فرار آب از مخزن سد شورکرحیم محمدیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۶/۰۶/۳۰
برآورد آبدهی ویژه آبخوان آبرفتی دشت نیشابورسمیرا فرهادی توپکانلوکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۶/۰۷/۱۱
زیست چینه نگاری سازند دلیچای در شمال شرق دره زو شمال شرق جاجرم بر مبنای فرامینیفرها و داینوفلاژله‌هاعباسعلی رضازاده بلوریکارشناسی ارشدعاشوری۱۳۹۶/۰۷/۱۵
بررسی زمین شناسی مهندسی و ژئوتکنیک خط دو مسیر قطار شهری شیرازفرهاد یزدان پناهکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۰۷/۱۷
زمین شناسی، دگرسانی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی نامق، شمال شرقی کاشمرحکیمه تقدسیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۶/۰۷/۱۸
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی، شاره های درگیر و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی (IP/RS) منطقه سرب، روی و مس فریزی، شمال غرب مشهدمحمدرضا کاظم پورکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۶/۰۹/۲۲
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی، مطالعات سیالات درگیر و تفسیر اطلاعات IP/RS منطقه اکتشافی زاوه، جنوب شرقی تربت حیدریهبهاره بروزی نیتکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۶/۰۹/۲۷
ارزیابی زیست محیطی تأثیر رخنمون های ولکانیکی بر کیفیت خاک و آب منطقه جنوب شرق فاروجزهره خسروانی شیریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۶/۱۰/۰۲
کانی‌شناختی، شیمی کانه‌ها و مطالعه سیالات درگیر در کانسار سرب و روی گوشفیل، ناحیه معدنی ایرانکوه، جنوب غرب اصفهانمنیر صبوریکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۶/۱۰/۰۶
رسوب شناسی و ژئوشیمی توفاهای ناحیه آبگرم کلاتفاطمه گلیجکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۶/۱۰/۱۳
چینه‌نگاری سکانسی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازندهای جهرم و آسماری در میدان نرگسیجاوید عزیززادهکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۶/۱۰/۱۶
رخساره‌ها، محیط رسوبی و برخاستگاه سازند پسته لیق در ناحیه چهچههامین سعیدی رشک علیاکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۶/۱۰/۲۳
ارزیابی آبگذری پی و تکیه گاه های سد دامغانمیثم اکبرزادهکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۶/۱۰/۲۶
ارزیابی ریسک فرونشست شهر مشهدمهدی امیریکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۱۰/۲۶
ارزیابی ژئوشیمیائی آلودگی آب و خاک پهنه شمال قوچان تا شهرک صنعتی در غرب منطقهنجمه رخش ماهکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۶/۱۰/۲۷
نانواستراتیگرافی سازند دلیچای در برش روستای فریزیمصطفی برسان نجارکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۶/۱۰/۲۸
ارزیابی ریسک فروچاله در خاک های لسی شمال شرق کلاله، استان گلستانحامد اتابائیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۱۱/۰۳
پهنه‌بندی مخاطرات زمین‌شناسی زیست‌محیطی بخشی از حوضه آبریز زیارت، استان گلستاننعیمه پورمندیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۱۱/۰۹
بررسی رابطه نفوذپذیری با سیستم رده‌بندی Q، RMR و ویژگی دوغاب سیمان در ساختگاه سد‌های بختیاری و خرسان 2سعیده زنده دلکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۱۱/۱۵
تحلیل ساختاری مجموعه دگرگونی مشهد در ناحیه خلججواد قدسیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۶/۱۱/۲۳
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازند تیرگانمحمدرضا مرادیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۶/۱۱/۲۴
مطالعه پتروگرافی و ژئوشیمی سنگهای آذرین منطقه کوه دوشاخ (شرق تربت حیدریه)علی رضا کاویانی فردکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بررسی پترولوژی و ژئوشیمیایی توده نفوذی منطقه سید مرتضی کاشمرامیر میرزائی سرخسکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۵
محیط رسوبی، دیاژنز و برخاستگاه بخش قدیر از سازند نایبند شرق ایران مرکزی، جنوب طبساحسان زمانیانکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۶/۱۱/۲۵
ارزیابی اثرات زیست محیطی پسماند گل قرمزمینا ارژنگیکارشناسی ارشدرزم آرا فرزقی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
تأثیرات زیست محیطی سد باطله منطقه باغک معدن سنگ آهن سنگان و روش های کاهش آلودگی آنویدا رادنیاکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
چینه نگاری سکانسی، دیاژنز و کیفیت مخزنی سازند آسماری در چاه شماره 2 میدان چهاربیشهرضا حیدریانکارشناسی ارشدمحبوبی۱۳۹۶/۱۱/۲۸
ژئوشیمی سیالات کانه ساز و بررسی علل افزایش کانی های سولفیدی در منطقه باغک، معدن سنگ آهن سنگانسجاد راستگویکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
مدل‌سازی شکست هیدرولیکی به روش اجزاء محدود توسعه یافته (مطالعه موردی: یکی از چاه‌های میادین نفت ایران)امیر معصومیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بررسی های پتروگرافیکی و ژئوشیمیایی عناصر کمیاب و نادر خاکی (REE) و مطالعه سیال های درگیر در منطقه عباس آباد، شمال کاشمر، خراسان رضویمهدی جهانبانیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۹
پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین زیرسطحی منطقه خرگرد - مهرآباد شهرستان خوافروح الله دوستی بهلولیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۲۹
پترولوژی وژئوشیمی سنگ های مافیک و الترامافیک غرب مشهد اطراف شاندیزطاهره حسینیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مطالعه ای بر کاهش نوفه داده های باند پهن شبکه لرزه‌نگاری مرکز تحقیقات زمینلرزه‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهدالهام چرخی زاده کوهبنانیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
مطالعه یی بر کرنل های فرکانس محدود دریک محیط دوبعدیمریم لونیکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۶/۱۱/۲۹
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در منابع آب و خاک منطقه جنوب فریمان با تاکید بر عنصر آرسنیکفرزانه شفیعی رونیزیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و فرسایش پذیری مارن‌های قرمز حوضه سنگردلیلا فیضیکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
تحلیل تنش دیرین در سنگ های دگرگونی و توده های گرانیتوئیدی مشهدحمیدرضا احمدزادهکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مطالعات پترولوژیکی و ژئوشیمیایی سنگ های مافیکی و اولترامافیکی جنوب غرب مشهدمحسن کنعانیانکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۶/۱۱/۳۰
مطالعات رسوب‌شناسی، ژئومورفولوژی و ژئوشیمیایی حوضه آبریز رودخانه راین واقع در جنوب‌شرق کرمانمهلا معاذالهیکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۶/۱۲/۱۹
بررسی خصوصیات کمی و کیفی آب‌های زیرزمینی دشت قره‌سو (استان گلستان)مهناز راستنکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۷/۰۴/۱۴
بررسی غلظت و ایزوتوپ‌های سولفات (d18O و d34S) در آب‌های زیرزمینیمهدی بنیابادیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۷/۰۴/۱۴
بررسی تغییرات تریتیوم (3H یا T) در نزولات جوی و در منابع آب زیرزمینیطوبی سلیمانی ولیکندیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۷/۰۴/۲۴
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و کاربردهای صنعتی ذخیره بنتونیت اسفزار در شرق بیرجندغلامرضا شجاع یامیکارشناسی ارشدابراهیمی نصرآبادی۱۳۹۷/۰۵/۰۹
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای مافیک واولترامافیک جنوب شرقی روستای زکریا (جنوب غرب مشهد)علیرضا رباط سرپوشیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۷/۰۶/۲۵
پترولوژی وژئوشیمی سنگهای مافیک واولترامافیک جنوب غربی روستای زکریا (جنوب غرب مشهد)مرضیه فردجمشیدیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۷/۰۶/۲۵
بررسی رابطه تعاملی بین گسل های شمال تهران، مشا- فشم و ری با استفاده از تغییرات استرس کلمبمهر آفرین مرادی دشت بادامکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
تحلیل آماری و فراکتالی سیستمهای شکستگی گرانیتوئید خواجه مراد، جنوب مشهد، شمال شرق ایران، با استفاده از داده های سنجش از دوروجیهه اله دادیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۷/۰۶/۲۶
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازند نیزارمرتضی مشهدی سروندیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۷/۰۶/۲۷
بررسی و مطالعه آلودگی‌های زیست‌محیطی حاصل از گل‌های حفاری در میدان نفتی کوپالسیدمحمد موسویکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تحلیل شکستگی های سازند آسماری در تاقدیس کلار واقع در جنوب استان چهارمحال و بختیاریمهدی پریزنکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زمین شناسی، سنگ شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی شمال خواف (شمال روستای رزداب)مرتضی عالمی نصرآبادکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی محدوده اکتشافی پلی متال شورک، خراسان جنوبیعلی زنگنه قاسم آبادیکارشناسی ارشدکریم پور۱۳۹۷/۰۶/۳۱
رسوب شناسی، ژئوشیمی و منشا کلوت ها و تپه های ماسه ای دشت شهداد، شرق کرمانسارا ابراهیمی میمندکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۷/۰۷/۱۷
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ ساختمانی کربناته (تراورتن)آرزو جلالی برکیشکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۷/۰۷/۲۵
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگ ساختمانی کربناته(مرمریت)حسین برزگرکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۷/۰۷/۲۵
چینه نگاری و دیرینه شناسی سازند تیرگان در خاور و مرکز کپه داغحامد جهانیکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۷/۰۸/۰۵
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سازند کلاتحمید امامی شکیبکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۷/۰۸/۱۹
زیست چینه نگاری و عمق سنجی دیرینه بخش فوقانی سازند آیتامیر و بخشهای تحتانی و میانی سازند آبدراز بر اساس روزن داران در برش گردنه مزدوران، شرق حوضه رسوبی کپه داغندا درافشانکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۷/۰۸/۱۹
چینه نگاری سنگی و چینه نگاری زیستی سازند دلیچای در برش دره زو، شمال شرق جاجرم بر اساس زیای آمونیتیتکتم صفوی حصارکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۷/۱۰/۱۱
مطالعه مرجان های عضو باغ ونگ سازند جمال در برش های کوه باغ ونگ و کوه شش انگشت، شمال طبس، ایران مرکزیمحمدرضا عطاییکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۷/۱۰/۱۱
بررسی توزیع تنش در گسل نایبند با استفاده از روش اجزاء محدودمهشید ثمره حسینعلی نژادکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
زیست‌چینه‌نگاری نهشته‌های منطقه کنار سد جیرفت براساس نانوسیل های آهکیراضیه حسین زادهکارشناسی ارشدهادوی۱۳۹۷/۱۱/۱۵
ژئوشیمی و پترولوژی گرانیت های منطقه دیزدرسمیرا رئوف حجارزرینکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۷/۱۱/۱۷
بررسی مکانیسم لغزش و سقوط سنگ و پهنه‌بندی خطر لغزش در مسیر کمربندی جدید جنوب مشهدفرزاد احراریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۷/۱۱/۲۳
پهنه‌بندی مخاطرات زمین‌شناسی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در حوضه آبخیز گلورد از زیرحوضه‌های نکارود مازندرانسیده نجمه عقیلیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۷/۱۱/۲۳
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی در منطقه اکتشافی مس سریش جنوب سبزوارامین صابرمقدم نظام دوستکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۷/۱۱/۲۹
مطالعات فیزیوگرافی و رسوب شناسی حوضه آبریز رودخانه داغیان، واقع درجنوب غرب شهرستان قوچاناکرم هروی یدککارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۷/۱۱/۲۹
بررسی آلایندگی عناصر سمی سرب، روی، کروم، نیکل و مس در خاک و منابع آب منطقه شمال سبزوار با تأکید بر ارزیابی خطر سلامتزهرا زمانی فضل آبادکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۷/۱۱/۳۰
بررسی خصوصیات زمین شناسی مهندسی چند نمونه مختلف از سنگ های گرانیتی و رابطه آن با خصوصیات فیزیکیحسین خواجهکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۷/۱۱/۳۰
زمین شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعات سیالات درگیر در معدن باریت تلخابوند، (بجستان، خراسان رضوی)جواد معصومیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۷/۱۲/۲۷
تأثیر آفت کش ها بر کیفیت خاک و منابع آب زیرزمینی دو منطقه کشاورزی جیم آباد و تربت جام در استان خراسان رضوی با تأکید بر استراتژی حذفملیحه معصومیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۷/۱۲/۲۸
مطالعه دولومیت های سازند سیبزار (دونین میانی) در شرق نیشابورابوالفضل جمشیدی پورکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۸/۰۲/۱۷
چینه نگاری سکانسی، کیفیت و گسترش زون های مخزنی سازند کنگان با استفاده از نرم افزارهای سیکلولاگ و آی پی: مطالعه موردی یکی از میادین گازی زاگرس جنوبیمحمد نیکبینکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۸/۰۳/۰۴
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مغناطیس سنجی رخداد آهن چاه کلیدانک، جنوب غرب بردسکن(خراسان جنوبی)زینب ناصریان مطلقکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۸/۰۳/۲۷
ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند آبدراز در برش ناودیس شیخ بر اساس فرامینیفرهای پلانکتونیک، غرب حوضه رسوبی کپه داغ، شمال شرق ایرانفاطمه فرازی فرکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۸/۰۴/۰۵
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی ماسه سنگ های زون کپه داغ (مطالعه موردی بر سازند کشف رود و شوریجه)مرجان شاهین فرکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۸/۰۴/۲۳
ارزیابی خصوصیات ژئومکانیکی سازند آقچاگیل بر اساس آزمون‌های آزمایشگاهی و داده های پتروفیزیکی سه چاه اکتشافی در استان گلستانحدیثه خاکزاد سوچلماییکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۰۴/۳۱
زیست چینه نگاری توالیهای اردوویسین در جنوب کوه بنرگ، فرازمین کلمرد، باختر طبس بر اساس کنودونتهامحمد نژادعباسکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۸/۰۶/۲۰
بررسی و تحلیل پارامترهای لرزه خیزی a و b و بعد فرکتال در شمال غرب ایرانمریم پناهی پورکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۸/۰۶/۲۵
زمین شناسی، کانی سازی، دگرسانی، پترولوژی و تفسیرداده های ژئوفیزیکی IP/RS در شمال شهرستان خلیل آباد (کاشمر).xjkjahnسعید خالقیکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۸/۰۶/۳۰
مطالعات چینه شناسی و فسیل شناسی بخش فوقانی سازند پابده و بخش زیرین سازند آسماری با تاکید بر مرز بین دو سازند در میدان نفتی مارون با استفاده از مطالعات چینه نگاری و نرم افزار سیکلولاگمحمد گودرزیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۸/۰۶/۳۰
ارتباط میان بازشدگی، فاصله بندی، طول درزه ها و ضخامت طبقه بندی در سازند مزدوران، ناودیس خور، شمال مشهدزینب هراتی فرزقیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۸/۰۶/۳۱
ارزیابی خصوصیات مهندسی مارنهای پلیستوسن در شمال شهر مشهدالهه ایزدپناه محمدآبادیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌های آهکیسجاد صفری فرخدکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌های مرمر ناحیه خلج در جنوب مشهدلیلی همتیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
بررسی نشست زمین در اثر افت سطح آب در غرب دشت مشهد و تاثیر شرایط زیر سطحی بر میزان نشستاسماء زرنگکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۸/۰۶/۳۱
زیست چینه نگاری عضو باغ ونگ سازند جمال در شمال طبس (ایران مرکزی) بر اساس کنودونتهافریبا قلعه نوییکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۸/۰۶/۳۱
پترولوژی و ژئوشیمی مجموعه سنگ های آذرین دره خرو نیشابور، استان خراسان رضویمیلاد گرمرودی نژادکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۸/۱۰/۱۱
زمین شناسی، آلتراسیون ،کانی سازی، ژئوشیمی و تفسیر اطلاعات ژئوفیزیکی کانسار ترنم ، شمال غرب بردسکن.علی انتظارعربکارشناسی ارشدحیدریان شهری۱۳۹۸/۱۰/۲۴
ریز زیست چینه نگاری، بوم شناسی دیرینه سازند آسماری در حوضه رسوبی زاگرس، جنوب غرب ایرانعلیرضا محمدآبادیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۸/۱۱/۲۷
سنگ چینه‌نگاری و زیست چینه‌نگاری سازند دلیچای در برش باغی، شمال باختر اسفراین، براساس زیای آمونیتیوحید کرابیکارشناسی ارشدقادری۱۳۹۸/۱۱/۲۹
مطالعه پترولوژی و ژئوشیمی توده های آذرین واقع در جنوب روستای رامشین (جنوب جوین ) و تعیین خاستگاه تکتونیکی آن هامیلاد کهکیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۸/۱۱/۲۹
آنالیز رخساره ها و چینه نگاری سکانسی سازند چهل کمان در جنوب غرب درگزحمید مرادی نژادراوریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ارزیابی آلایندگی عناصر Zn، Pb، Cr، Cu و Cd بر کیفیت منابع آب و خاک منطقه معدنی نای واقع در شرق کاشمرعارفه صنعتگری به مهرکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ارزیابی اثر پارامترهای شیمیایی بر خصوصیات مقاومتی و سرعت موج با استفاده از شاخص های کمی هوازدگی (در برخی از سنگ های گرانیتی)علی احمدی طایفهکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی غلظت فلزات سنگین در مزارع زعفران کاخک و زیبد شهرستان گناباد و تاثیر این فلزات بر زعفران مزارع مورد مطالعهمحسن شکاریکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۸/۱۱/۳۰
بررسی‌های پترولوژیکی، ژئوشیمیایی و دگرگونی سنگ‌های متاپلیتی و گرانیتوئیدهای ناحیه مشهد - شمال شرق ایرانبنفشه وحدتیکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۸/۱۱/۳۰
زمین‌شناسی، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس مشکان، شمال‌شرق سبزوارمحبوبه مرادی ناوخکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی باریت مشکان: شمال شرق سبزوارشریفه محمدی پورکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
محیط رسوبی و دیاژنز سازند آسماری در یکی از چاه‌های میدان نفتی مارون (فرو افتادگی دزفول)فریدون احمدزادهکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه ای بر روابط پیش بینی حرکت زمین در فواصل رو مرکزی کمنجمه معصومی تکمه داشکارشناسی ارشدصادقی۱۳۹۸/۱۱/۳۰
مطالعه و ارزیابی حریم گسل سنگ‌بست – شاندیز در محدوده شهر شاندیزمحمدسجاد واعظیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۸/۱۱/۳۰
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آذرین شمال کاهک – سبزوار با نگاه اقتصادی به کانه زایی مس در منطقهرسول رخشانیکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۹/۰۴/۲۴
بررسی غلظت ( DICوDOC ) و ایزوتوپ کربن (δ¹³C) در آب های زیر زمینی سر پل ذهابفائزه جنگ جوکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۳۹۹/۰۵/۱۳
ارزیابی خصوصیات زمین شناسی مهندسی سازند داریان براساس آزمون های آزمایشگاهی و نگاره های چاه پیماییاحسان کرامتیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۹/۰۶/۲۵
بررسی تاثیر گازوئیل بر خصوصیات ژئوتکنیکی خاک های ماسه رسی و بهسازی آن توسط نانورس، ذرات پسماند چای، الیاف پلی پروپیلن و ضایعات فرشنسیبه سادات وزیریکارشناسی ارشدغفوری۱۳۹۹/۰۶/۲۶
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی سنگ‌های آذرین (معدن سنگ‌آهن سنگان خواف)علی قاسم پورکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۹/۰۶/۲۶
کانی سازی، ژئوشیمی، مطالعه سیالات درگیر و ژئوشیمی توده سینوگرانیتی در رخداد کانه زایی مس سنگان، جنوب شرق تربت حیدریهحجت غلامیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۳۹۹/۰۶/۲۷
تاثیر سازندهای زمین‌شناسی بر کیفیت آب‌های زیرزمینی دشت شوقانملیحه فرجیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۹/۰۶/۳۰
ارزیابی اثرات زیست محیطی معدن سرب و روی البلاغ اسفراین، خراسان شمالیمهیار مدحت بجنوردکارشناسی ارشدمظاهری۱۳۹۹/۰۷/۰۱
ارزیابی آلودگی مرتبط با سنگ های آذرین بازیک و تاثیر آن بر کیفیت منابع آب و خاک منطقه گرینه واقع در شرق نیشابورفائزه سیرجانی اکبریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۹/۰۷/۱۲
بررسی‌های ژئوشیمیایی و پتروژنز سنگ‌های آذرین منطقه بوژان (شمال شرق نیشابور)حمید حافظی مقدسکارشناسی ارشدهمام۱۳۹۹/۰۷/۳۰
ریز زیست چینه نگاری و بوم شناسی دیرینه سازند ایلام در برش کوه سورگاه بر اساس فرامینیفرا پلانکتونیک،حوضه رسوبی زاگرسالهام بهلولیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۳۹۹/۰۸/۱۲
تحلیل تکتونیک فعال دشت تربت جام با استفاده از پارامترهای مورفومتریکسارا غلامی شرفخانهکارشناسی ارشدقائمی۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تغییرات تنش استاتیک حاصل از زمین لرزه 5 آوریل 2017 مشهد - شمال شرق ایرانمحمد مهدیانکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۹/۱۱/۱۸
تحلیل رخساره ها و ارزیابی ژئوشیمیایی سنگ های کربناته میزبان کانسار سرب و روی اطراف کوهبنان، شمال استان کرمانفاطمه زمانیکارشناسی ارشدموسوی حرمی۱۳۹۹/۱۱/۲۶
ارزیابی مناطق مناسب جهت احداث لندفیل در شهرستان قوچان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)سوسن مهدی زاده ترنیککارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۹/۱۱/۲۹
برخاستگاه و بررسی ریزشوندگی رسوبات رودخانه رونج واقع در شمال غرب تربت جاممجید اطاریکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۹/۱۱/۲۹
توزیع فراوانی – بزرگی و فرکتال زمین لرزه ها در بخش شمالی گودال اقیانوسی ژاپناحسان پورعلیکارشناسی ارشدرحیمی۱۳۹۹/۱۱/۲۹
ارزیابی آلایندگی فلزات سنگین در منابع آب و خاک منطقه افیولیتی شمال غرب سبزوار، با تاکید بر روش های سنجش از دور-RS- و سیستم اطلاعات جغرافیایی-GIS-حبیب مجیدیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
برخاستگاه و دیاژنز سنگهای سیلیسی آواری سازند کشف رود دربرش آق دربند شمال شرق ایرانمحمد محمدپورکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۹/۱۱/۳۰
تعیین نرخ فرونشست زمین در اثر استخراج آب های زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری در دشت خواففاطمه ذبیحی زادهکارشناسی ارشدلشکری پور۱۳۹۹/۱۱/۳۰
محیط رسوبی، دیاژنز و برخاستگاه سنگهای سیلیسی آواری سازند شوریجه، واقع در برش طاهر آباد، شمال شرق مشهدبابک غفوریان صدیقکارشناسی ارشدخانه باد۱۳۹۹/۱۱/۳۰
مقایسه رسوب شناسی و ژئوشیمیایی افق های خاک دیرینه در سارند شوریجه (ژوراسیک پسین –کرتاسه پیشین) و قاعده سازند کلات(کرتاسه پسین) در حوضه رسوبی کپه داغمهناز کشمیریکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۳۹۹/۱۱/۳۰
ارزیابی خصوصیات مهندسی و سایندگی آهک های تخریبی سازند کلات در مقطع دو برادرسعید فخرقائمیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۳۹۹/۱۲/۱۸
ژئوشیمی و پتروژنز سنگ‌های آذرین منتسب به اردویسین در بخش شمالی دره خروعلی اصغر شجاعیکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۰/۰۲/۰۱
زمین‌شناسی، کانی‌سازی و ژئوشیمی منطقه اکتشافی طلا و منگنز بیجورد، شمال بردسکن حسین میریکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۰/۰۵/۱۹
تحلیل ساختاری گسل جغری در محدوده جغری -تبادکان شمال شرق مشهدنوراحمد خواجه نژادکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۰/۰۶/۲۹
بررسی رابطه تعاملی گسل دشت‌بیاض و گسلهای اطراف با استفاده از تغییرات تنش کولمبحمیدرضا حاج غنیکارشناسی ارشدرحیمی۱۴۰۰/۰۶/۳۱
ارزیابی زیست محیطی فلزات سنگین در تراورتن‌ های منطقه چهار تکاب در جنوب شرق فریمان و پتانسیل آلایندگی آن بر خاک منطقهمریم رضانژادکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۰۷/۰۳
زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد معدنی مس - طلا فدیهه، شمال غربی تربت حیدریهجواد صاحبی خادرکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۰۷/۱۴
زمین شناسی، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز سنگ های آتشفشانی منطقه چنار (غرب تربت حیدریه، شمال سلطان آباد)حامد سروقدی طرقیکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۰/۰۷/۲۰
زمین‌شناسی، پتروگرافی، ژئوشیمی و پتروژنز گرانیتوئیدهای منطقه رودمعجن (شمال سلطان‌آباد-تربت حیدریه)سمیرا امین داورکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۰/۰۷/۲۰
رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه چنارواقع در جنوب غربی فریمانفاطمه شهرکیکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۰/۰۷/۲۷
اثر سنگ کف مارنی در بزرگنمایی آبرفت در دشت مشهدراضیه نوربخش رزمیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۰۷/۲۸
بررسی خصوصیات زمین‌شناسی مهندسی و ژئوتکنیکی تونل انتقال انرژی امام رضا (ع) شهر مشهدحمیدرضا مزدیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۰۷/۲۸
تعیین محیط رسوبی و فرآیندهای دیاژنزی سازند تیرگان در برش های مسی نو و کورخود واقع در کپه داغ باختری، شمال خاوری ایرانمحمدحسین طبری ابکوهکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۰۷/۲۹
تحلیل شبکه ای و توپولوژی دسته جات شکستگی ها در آهک ژوراسیک پسین در ناحیه اخلمد شمال غرب مشهدهما راسخکارشناسی ارشدرحیمی۱۴۰۰/۰۸/۱۹
کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیردر منطقه اکتشافی سرب و روی کلاته‌پیاله (شمال شرقی شهرستان اسفراین)میلاد فرهمندکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۰۹/۱۴
تحلیل ساختاری میدان لاوان با نگاهی ویژه بر خاستگاه زمین‌ساخت ناحیه‌ای منطقه موردمطالعهاسراءالسادات ابراهیمی عراقکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۰/۱۰/۰۶
زیست چینه نگاری پاره سازند اول برش الگوی سازند شیرگشت بر اساس کنودونت‌هاسنا محققکارشناسی ارشدقادری۱۴۰۰/۱۰/۱۱
بررسی نقش خصوصیات مکانیکی خاک در میزان نشست زمین خط3 قطار شهری مشهدعلی سعادت خواهکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۱/۲۰
بررسی‌های پترولوژیکی و مطالعات ژئوشیمیایی گرانیت‌ها,آپلیت‌ها و پگماتیت‌های جنوب غربی مشهد,خراسان رضوی,ایرانلیلی سالاریکارشناسی ارشدمظاهری۱۴۰۰/۱۱/۲۰
زمین شناسی، آلتراسیون، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی چنار، شرق کاشمرامید بهنام نیاکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۰/۱۱/۲۷
محیط رسوبی و برخاستگاه سازند شوریجه در برش بقمچ واقع در شمال چنارانحامد ممتازکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۰/۱۲/۱۱
رابطه بین عدد پتروگرافی و مقاومت فشاری تک محوری در ماسه سنگ های سازند شوریجهمعصومه منیدریکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۱۴
رابطه بین عددپتروگرافی ومقاومت فشاری تک محوری درسنگ آهک های سازند مزدورانهدیه کاسب سیستانیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۱۴
نرخ حرکت تپه‌های ماسه‌ای با تکنیک تداخل‌سنجی راداری در ایستگاه بلاک نمکیخدیجه حشمتیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۱۶
ارزیابی زیست محیطی کیفیت منابع آب و خاک منطقه کشاورزی چناران با تاکید برحذف میکروبی آفت‌کش هاندا شرفیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
ارزیابی میزان جابجایی سطحی به روش تداخل سنجی راداری قبل از وقوع زلزله 1396 کرمانشاهمحمدرضا مومن کلاته سبزکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۱۸
استفاده بهینه از روان آب شهری و پساب آب شیرین کن شهر زاهدان به منظور ارتقا منظر شهریسحر سرگلزائیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی نقش کانی شناسی بر خصوصیات مقاومتی و دوام سنگ های آهکیزهرا قدمگاهیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۲/۱۸
بررسی نهشته های منسوب به پالئوسن - ائوسن از دیدگاه چینه شناسی و فسیل شناسی با تاکید ویژه برمطالعه روزنداران کف زی بزرگ دربرش ذوالفرخ واقع درجنوب غرب سبزوار ایران مرکزیمیترا یزدیکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۸
تأثیر باران های اسیدی بر سنگ نمای آهکی ساختمان هااکرم جهانیکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۰/۱۲/۱۸
رسوب شناسی و ژئوشیمی رسوبات رودخانه رود واقع در شمال نیشابورحسین هاشم حمزهکارشناسی ارشدخانه باد۱۴۰۰/۱۲/۱۸
زمین شناسی، پتروگرافی و ژئوشیمی سنگ های آذرین منطقه درود- نیشابورسمانه نعمتی ثانی کلاته ملامحمدکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۰/۱۲/۱۸
سیستماتیک و زیست چینه نگاری روزن‌داران کف‌زی بزرگ پالئوسن - ائوسن در برش مظفرآباد (جنوب سبزوار) واقع در ایران مرکزیمرضیه زورقی میش مستکارشناسی ارشدوحیدی نیا۱۴۰۰/۱۲/۱۸
لرزه‌زمین‌ساخت سامانه گسل باغان – گرماب، شمال شرق ایرانالهه حنطهکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۰/۱۲/۱۸
ارزیابی کیفی آب‌های زیرزمینی و مدل‌سازی معکوس هیدروژئوشیمیایی آبخوان مشهد-چنارانجواد حسین زادهکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۱/۰۴/۰۱
بررسی اثرات ویروس کرونا بر کیفیت منابع آب و پیامدهای زیست محیطی آن (مطالعه موردی شهر مشهدنوگل مخدومیکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۱/۰۴/۰۱
تحلیل شبکه شکستگی میدان لاوان با نگاهی ویژه بر نقش آنها در جریان سیالازاده وریجیکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
روابط رگرسیونی برای تبدیل مقیاس‌های بزرگی زلزله در نواحی لرزه زمین ساختی ایرانسارا احمدیکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۱/۰۶/۲۳
رسوب شناسی و ژئوشیمی سازند کژدمی (کرتاسه زیرین) در منطقه ایذه در حوضه رسوبی زاگرسهانیه قاینیکارشناسی ارشدمحمودی قرائی۱۴۰۱/۰۶/۲۷
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ‌های آذرین دره شرقی شمال گرینه (نیشابور)فهیمه مظلوم بیدختیکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۱/۰۶/۳۱
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس و طلا زردکوه، جنوب شرق ایرانشهرحسین رستم پورمقدم بگلرکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
زمین شناسی، کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی مس و طلا سیاجک، جنوب شرق زاهدانمحسن هیبت نژادکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
زمین‌شناسی، آلتراسیون، کانی‌سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در محدوده مس کیمیا، شمال‌غرب بردسکنحامد امینی زهانکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
کانی سازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در رخداد معدنی پلی متال قوچی، شرق بجستان، بلوک لوتعلی اکبر اکبریکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۱/۰۶/۳۱
پترولوژی و ژئوشیمی سنگ های آذرین کوه های روستای گرازی، خواف، خراسان رضویفرحناز محمدپورکارشناسی ارشدهمام۱۴۰۱/۱۱/۱۹
زمین شناسی، کانی سازی و بررسی ژئوشیمی طلا و مس در منطقه کبوتر کوه، جنوب شرق گنابادمینا رمضانیکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
زمین شناسی، کانی سازی و ژئوشیمی در محدوده اکتشافی مس امیرآباد، شمال غرب نیشابورفهیمه رحمانیکارشناسی ارشدملکزاده شفارودی۱۴۰۱/۱۱/۳۰
زمینشناسی، کانیسازی، ژئوشیمی و مطالعه سیالات درگیر در منطقه اکتشافی طلا دهسلم، شرق نهبندانمحبوبه ده جوکارشناسی ارشدکریم پور۱۴۰۱/۱۱/۳۰
حذف آلودگی های نفتی با استفاده از پوکه صنعتیمعین منصوری ترشیزیکارشناسی ارشدحافظی مقدس۱۴۰۱/۱۲/۰۱
تعیین چک لیست استاندارد جهت انتخاب مناطق مستعد برای احداث سدهای زیرزمینیمحمدابراهیم رادمردکارشناسی ارشدلشکری پور۱۴۰۱/۱۲/۰۳
بررسی توسعه کارست در محل احداث سدهای قره تیکان و ابیورد بر اساس مطالعات زمین شناسی و هیدروژئولوژیوحید ناصری حصارکارشناسی ارشدمحمدزاده۱۴۰۱/۱۲/۰۷
سنگ چینه‌نگاری و زیست چینه‌نگاری سازند دلیچای در برش بار-درخت جوز، شمال نیشابور، براساس زیای آمونیتیعاطفه خیرآبادیکارشناسی ارشدقادری۱۴۰۲/۰۴/۲۱
تحلیل ساختاری ناودیس شوراب- شرق کپه داغمحمدخالد وهابیکارشناسی ارشدقائمی۱۴۰۲/۰۴/۲۷

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی