دانشجوياني كه موضوع پايان‌نامه آنها در شوراي گروه به تصويب رسيده است لازم است جهت دريافت تأییدیه مربوطه یا اصلاحات احتمالی در پیشنهاده، به دفتر گروه مراجعه نمایند. همچنین 15 روز پس از تصویب، فرصت دارند تا فرم طرح شماره 3 را از طریق پورتال دانشجویی تکمیل کنند.

مشاهده فهرست پایان‌نامه‌های دفاع نشده

 

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی