English translation-studies-lp-banner

معرفی رشته مترجمی زبان انگلیسی - مقطع کارشناسی ارشد

سرفصل دروس دوره ارشد

با توجه به دایر بودن دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی در اکثر دانشگاه ها کشور و این که هدف عمده از ایجاد این دوره تربیت نیروها متخصص در ترجمه شناسی و مترجمان لایق برای خدمت در سازمانها، وزارتخانه ها و ارگان های مملکتی بوده است، اما متاسفانه در دوره محدود چهارساله کارشناسی که بیشتر وقت دانشجویان صرف یادگیری مهارتهای زبان انگلیسی شود مجال کافی برای رسیدن به مهارت های لازم در اصول و فنون ترجمه و شناخت و دانش کافی برای مسایل متعدد ترجمه شناسی حاصل نمی شود، لذا گروه علوم انسانی نیاز به دایر شدن دوره کارشناسی ارشد مترجمی بعد از اخذ مدرک کارشناسی به علت عدم توانایی لازم در امر ترجمه شناسی جذب مشاغل دیگر می گردند در نتیجه :

۱- هزینه های صرف شده برای این نیروها به هدر می رود.

۲- نیاز وزارتخانه ها، سازمانها، ارگان ها و حتی دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی به مترجمان زبده یا ترجمه شناسان و مربیان مترجمی کماکان باقی مانده است.

۳- دانشجویانی که در دوره کارشناسی زمینه و استعداد مترجمی را در خود یافته اند امکان راه یافتن به دوره های بالاتر را ندارند تا اندوخته ها و انگیزش های خود را به حد کارایی لازم برسانند، لذا لزوم به تاسیس این رشته بخوبی احساس می گردد.

طول دوره تحصیل

دوره کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی حداقل ۴ نیمسال می باشد که ۲۸ واحد آن طبق مقررات کارشناسی ارشد در سه نیمسال توزیع می گردد و پایان نامه آن در نیسمال چهارم انتخاب می شود و کلاً در چهار نیمسال به پایان می رسد و تعداد واحدهای لازم برای گذراندن این دوره ۲۸ واحد درسی و ۴ واحد پایان نامه می باشد که جمعاً بالغ بر ۳۲ واحد می گردد.
سه درس هم (معادل ۶ واحد) به عنوان دروس پیش نیاز تعیین شده که گذراندن آنها برای همه دانشجویان اجباری است و حداقل نمره قبولی در هر یک از آنها دوازده می باشد و در میانگین نمرات دوره محاسبه می گردد.

تعداد واحدها

تعداد واحدهای درسی دوره کارشناسی ارشد مترجمی به ترتیب زیر می باشد.
الف: درسهای تخصصی- اجباری ۲۳ واحد
ب: درسهای انتخابی- تخصصی ۶ واحد
ج: پایان نامه ۴ واحد
جمع واحدهای درسی: ۳۲ واحد


چارت درسی زیر صرفا جنبه پیشنهادی
دارد. انتخاب واحد باید با نظر و تائید استاد راهنما صورت گیرد. در غیر این صورت هیچ مسوولیتی متوجه  سایت دانشگاه نخواهد بود.

 

برنامه درسی مقطع کارشناسی ارشد رشته مترجمی زبان انگلیسی

 

ترم ۱

ردیف

کد درس

نام درس

نوع

پیشنیاز

۱

۳۱۲۸۲۰۱۶

زبانشناسی کاربردی

اصلی

مسائل زبانشناسی

اصول و روش تدریس

۲

۳۱۲۸۳۱۵۵

روشهای پیشرفته تحقیق وترجمه

اصلی

  

۳

۳۱۲۸۳۱۶۶

نظریه های ترجمه

اصلی

  

۴

۳۱۲۸۳۲۲۴

ارزشیابی پیشرفته وترجمه

اصلی

  

۵

۳۱۲۸۳۳۹۳

فلسفه تعلیم وتربیت

اصلی

  

 

رشته مترجمی زبان انگلیسی - مقطع دکترای تخصصی (Ph.D)

سر فصل و برنامه دروس دکتری

 

Written by: Azra Ghandeharion

 

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی