سلسله مباحث تخصصی زبان شناسی

موضوع:

نوروبیولوژی و بازیابی زبان در زبان پریشی

سخنران:

خانم دکتر مریم قلعه

(دکترای اختلالات ارتباطی از دانشگاه کانتربری نیوزلند.

پژوهشگر پسادکتری آزمایشگاه بازیابی شناختی، گروه عصب شناسی دانشگاه جرج تاون آمریکا.

همکار پژوهشی شرکت تجهیزات پزشکی سوتریکس)

زمان:

دوشنبه 1394/9/30 ساعت 12

مکان:

آزمایشگاه آواشناسی

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی