سلسله مباحث تخصصي زبان شناسي (78)

موضوع:

انديشه ­هاي نوين پيرامون فرآيند ارتقاء در زبان فارسي

سخنران:

جناب آقاي دكتر علي عليزاده

زمان:

دوشنبه 1394/11/26 ساعت 12

مكان:

آزمايشگاه آواشناسي

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی