دانشجویان واجد شرایط که از طریق سایت دانشگاه ثبت نام و مدارک خود را بارگذاری کرده اند می بایست در تاریخ 30خردادماه 1396 برای آزمون کتبی و نیز در تاریخ 31 خردادماه 1396 برای مصاحبه علمی به دفتر گروه زبان شناسی مراجعه نمایند.

متقاضیان یک نسخه کپی از همه مدارک و سوابق پژوهشی و علمی که قبلا هنگام ثبت نام بارگذاری کرده اند به همراه داشته باشند.

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

25000 دانشجو
93 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی