1. اخبار
  2. جلسات دفاع
  3. ویزیتور
2021-11-07-11-01-24
۱۶/۰۸/۱۴۰۰, ۱۴:۳۱

اسامي كميته ارزيابي و منابع كامل...

برای دریافت فایل کلیک کنید
pwf-ictp
۳۰/۰۷/۱۴۰۰, ۱۲:۵۷

پذیرفته شدن طرح فیزیک بدون مرز...

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) پروپوزال فیزیک بدون مرز (Physics without Frontiers) که توسط دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به این مرکز...
3
۲۸/۰۷/۱۴۰۰, ۰۸:۴۳

بارگذاري فايل اصالتنامه براي طرح...

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889...
vice
۲۰/۰۶/۱۴۰۰, ۱۳:۴۹

مصاحبه و گزارش مجله...

  عنوان مقاله : Fast galaxy bars continue to challenge standard cosmology     میله های سریع کهکشان ها؛ چالشی جدی برای فرضیه ماده...
2021-11-07-11-01-24
۱۶/۰۸/۱۴۰۰, ۱۴:۳۱

اسامي كميته ارزيابي و منابع كامل...

برای دریافت فایل کلیک کنید
pwf-ictp
۳۰/۰۷/۱۴۰۰, ۱۲:۵۷

پذیرفته شدن طرح فیزیک بدون مرز...

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) پروپوزال فیزیک بدون مرز (Physics without Frontiers) که توسط دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به این مرکز...
3
۲۸/۰۷/۱۴۰۰, ۰۸:۴۳

بارگذاري فايل اصالتنامه براي طرح...

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889...
vice
۲۰/۰۶/۱۴۰۰, ۱۳:۴۹

مصاحبه و گزارش مجله...

  عنوان مقاله : Fast galaxy bars continue to challenge standard cosmology     میله های سریع کهکشان ها؛ چالشی جدی برای فرضیه ماده...