1. اخبار
  2. جلسات دفاع
  3. ویزیتور
vice
۲۰/۰۶/۱۴۰۰, ۱۳:۴۹

مصاحبه و گزارش مجله...

  عنوان مقاله : Fast galaxy bars continue to challenge standard cosmology     میله های سریع کهکشان ها؛ چالشی جدی برای فرضیه ماده...
2021-09-01-16-25-36
۱۰/۰۶/۱۴۰۰, ۲۰:۵۵

لینک گروههای واتساپ دانشجویان گروه...

  دانشجویان کارشناسی فیزیک 1400 : https://chat.whatsapp.com/GcXTla9CmEx2vie5wqlYbd   دانشجویان کارشناسی فیزیک:...
2021-09-01-16-10-18
۱۰/۰۶/۱۴۰۰, ۲۰:۴۰

معرفی گرایش علوم و فناوری کوانتومی...

  مکانیک کوانتومی، به عنوان یکی از مهمترین نظریه‌های علم فیزیک، با ارائه توصیف کاملی از طبیعت در ابعاد زیر‌اتمی بنیان فناوری‌های پیشرفته‌ای را در...
2021-08-31-06-03-45
۰۹/۰۶/۱۴۰۰, ۱۰:۳۳

کسب عنوان کارمند نمونه توسط آقای...

      آقای بهنام رنجبر مسئول امور عمومی دانشکده و خانم سارا حبیبی کارشناس نشریه زمین شناسی اقتصادی به‌عنوان كارمند نمونه دانشکده علوم...
vice
۲۰/۰۶/۱۴۰۰, ۱۳:۴۹

مصاحبه و گزارش مجله...

  عنوان مقاله : Fast galaxy bars continue to challenge standard cosmology     میله های سریع کهکشان ها؛ چالشی جدی برای فرضیه ماده...
2021-09-01-16-25-36
۱۰/۰۶/۱۴۰۰, ۲۰:۵۵

لینک گروههای واتساپ دانشجویان گروه...

  دانشجویان کارشناسی فیزیک 1400 : https://chat.whatsapp.com/GcXTla9CmEx2vie5wqlYbd   دانشجویان کارشناسی فیزیک:...
2021-09-01-16-10-18
۱۰/۰۶/۱۴۰۰, ۲۰:۴۰

معرفی گرایش علوم و فناوری کوانتومی...

  مکانیک کوانتومی، به عنوان یکی از مهمترین نظریه‌های علم فیزیک، با ارائه توصیف کاملی از طبیعت در ابعاد زیر‌اتمی بنیان فناوری‌های پیشرفته‌ای را در...
2021-08-31-06-03-45
۰۹/۰۶/۱۴۰۰, ۱۰:۳۳

کسب عنوان کارمند نمونه توسط آقای...

      آقای بهنام رنجبر مسئول امور عمومی دانشکده و خانم سارا حبیبی کارشناس نشریه زمین شناسی اقتصادی به‌عنوان كارمند نمونه دانشکده علوم...