تاریخچه تأسیس دانشکده علوم در دانشگاه فردوسی مشهد

5432322

 

دانشكده‌ علوم‌ در سال‌ ۱۳۴۰ تأسيس‌ شد و پذيرش‌ دانشجو در رشته‌ رياضي‌ ـ فيزيك‌ ازسال‌ ۱۳۴۱ آغاز گرديد. در سال‌ ۱۳۴۴ رشته‌ رياضي‌ ـ فيزيك‌ منحل‌ و رشته‌هاي‌ رياضي‌، فيزيك‌ و شيمي‌ با پذيرش‌ ۵۰ دانشجو در هر گروه‌ جايگزين‌ آن‌ شد. رشته‌هاي‌ زمين‌شناسي‌ و زيست‌شناسي‌ در سال‌ ۱۳۴۶ تاسيس‌ شدند. رشته‌ آمار كه‌ قبلاً با رياضي‌ مشترك‌ بود در سال ‌۱۳۶۷ به ‌طور مستقل‌ دانشجو پذيرفت‌. رشته ‌كامپيوتر در سال‌ ۱۳۶۸ از گروه‌ رياضي‌ جدا شد و به‌ صورت‌ مستقل‌ تشكيل‌ و به‌ دانشكده‌ مهندسي‌ منتقل‌ گرديد. طرح‌ تأسيس‌ دانشكده‌ علوم‌ رياضي‌ در سال‌ ۱۳۷۵ به‌ تصويب‌ رسيد و اين‌ دانشكده‌ به ‌طور رشته‌اي  جداگانه‌ در سال‌ ۱۳۷۶ شروع‌ به‌ فعاليت‌ نمود. دانشكده‌ علوم‌  در حال‌ حاضر داراي‌ چهار گروه‌ آموزشي‌ زمين‌شناسي‌، شيمي‌، زيست‌شناسي‌ و فيزيك‌ می‌باشد.

 


 

 رؤسای سابق دانشکده علوم

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دوران تصدی
دکتر سید هاشم میری حکیم‌ آباد استاد ۱۴۰۲ - تاکنون
دکتر محمود رضائی رکن‌ آبادی استاد ۱۴۰۰ - ۱۴۰۲
دکتر شهرام عباسی استاد ۱۳۹۷ - ۱۴۰۰
دکتر علی مقیمی استاد ۱۳۹۳ - ۱۳۹۷
دکتر محمد رحیمی‌زاده استاد ۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
دکتر رضا ایزدی نجف‌ آبادی استاد ۱۳۸۴ - ۱۳۸۸
دکتر مهدی خواجوی استاد ۱۳۸۲ - ۱۳۸۴
دکتر محمد رحیمی‌زاده استاد ۱۳۸۰ - ۱۳۸۲
دکتر مرتضی بهنام رسولی استاد ۱۳۷۷ - ۱۳۸۰
دکتر علیرضا عاشوری استاد ۱۳۷۴ - ۱۳۷۷
دکتر علی سرافراز یزدی استاد ۱۳۷۱ - ۱۳۷۴
دکتر جواد قریش‌ الحسینی استاد ۱۳۶۷ - ۱۳۷۱
دکتر علی جباری آزاد استاد ۱۳۶۴ - ۱۳۶۷
دکتر محمود یاسی استاد ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴
دکتر حسینعلی آذرنوش استاد ۱۳۶۰ -۱۳۶۳
دکتر محمدحسین اشتیاق حسینی استاد ۱۳۵۸ - ۱۳۶۰
دکتر علی اصغر آریایی استاد ۱۳۵۷ - ۱۳۵۸
دکتر اسرائیل ویکتور کهن استاد ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷
دکتر جلال صمیمی استاد ۱۳۵۳ - ۱۳۵۶
دکتر محمدعلی میرزایی استاد ۱۳۴۹ - ۱۳۵۳
دکتر یوسف ثبوتی استاد ۱۳۴۸ - ۱۳۴۹
دکتر محمدعلی سعادت استاد ۱۳۴۱ - ۱۳۴۷
2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی