بازدید مدیر شرکت کهربا از امکانات فنی دانشکده علوم

photo 2021-02-26 23-08-16

 

آقای رودباری مدیر شرکت کهربا که به عنوان یکی از بزرگترین شرکت های بسته بندی و عرضه خشکبار و حبوبات در استان می باشد ضمن بازدید از امکانات فنی دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد با رئیس دانشکده و کارگروه نوآوری این دانشکده نیز جلسه داشتند. در این جلسه به معرفی ظرفیت ها و فناوری هایی که در حوزه آزمایشگاهی در گروه فیزیک دانشکده علوم برای صنایع غذایی بوجود آمده پرداخته شد.

 

photo 2021-02-26 23-13-06

 

فناوری هسته ای و پلاسما دو راهکار نوین در صنعت می باشند که با وجود اساتید مجرب و فناوری هایی که دانشجویان دکتری و دانش آموختگان توانمند دانشکده علوم ایجاد نموده اند، در این زمینه می توان به ارائه راهکار، توسعه و ساخت دستگاه های به روز پرداخت. شرکت کهربا با داشتن بیش از 270 محصول، توسعه خط تولید و استفاده از فناوری های جدید برای استریزه نمودن مواد اولیه را در برنامه دارد که مقرر شد پس از بازدید میدانی کارگروه نوآوری دانشکده علوم از کارخانه، پیشنهادات مناسب و صنعتی به این شرکت ارائه گردد. در ادامه این جلسه، مهمانان به بازدید از امکانات مرکز فناوری های پیشرفته دانشگاه پرداختند و با ظرفیت های آزمایشگاهی این مرکز آشنا شدند.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید