تاریخچه تأسیس دانشکده علوم در دانشگاه فردوسی مشهد

 

5432322

 

دانشكده‌ علوم‌ در سال‌ 1340 تأسيس‌ شد و پذيرش‌ دانشجو در رشته‌ رياضي‌ ـ فيزيك‌ ازسال‌ 1341 آغاز گرديد. در سال‌ 1344 رشته‌رياضي‌ ـ فيزيك‌ منحل‌ و رشته‌هاي‌ رياضي‌، فيزيك‌ و شيمي‌ با پذيرش‌ 50 دانشجو در هرگروه‌ جايگزين‌ آن‌ شد. رشته‌هاي‌ زمين‌شناسي‌ وزيست‌شناسي‌ در سال‌ 1346 تاسيس‌ گرديدند. رشته‌ آمار كه‌ قبلاً با رياضي‌ مشترك‌ بود در سال‌1367 به ‌طور مستقل‌ دانشجو پذيرفت‌. رشته ‌كامپيوتر در سال‌ 1368 از گروه‌ رياضي‌ جدا شد و به‌ صورت‌ مستقل‌ تشكيل‌ و به‌ دانشكده‌ مهندسي‌ منتقل‌ گرديد. طرح‌ تأسيس‌ دانشكده‌ علوم‌ رياضي‌ در سال‌ 1375 به‌ تصويب‌ رسيد و اين‌ دانشكده‌ به ‌طور رشته اي  جداگانه‌ در سال‌ 1376شروع‌ به‌ فعاليت‌ نمود. دانشكده‌ علوم‌  در حال‌ حاضر داراي‌ چهارگروه‌ آموزشي‌ زمين‌شناسي‌، شيمي‌، زيست‌شناسي‌ و فيزيك‌ است‌. تعداد اعضاي هيأت‌ علمي‌ اين‌ دانشكده‌ بالغ‌ بر 105 نفر، تعداد كارشناسان آموزشي 13 نفر و تعداد كاركنان‌ 100 تن‌ است‌. تعداد دانشجويان‌در حال‌ حاضر (نيمسال اول‌ 01-1400) شامل‌ : كارشناسي‌ 1112  نفر، كارشناسي‌ ارشد 627  نفر، و دكتري ‌238  نفر است.

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی