photo 2021 06 09 17 49 28

 

فدراسیون سرآمدان علمی ایران، تحت حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، فهرست سرآمدان علمی کشور در سال 1400 را اعلام کرد. فرآیند انتخاب محققان سرآمد علمی اردیبهشت ماه هرسال و براساس فعالیت های 3 سال گذشته (منتهی به دوره ارزیابی) انجام می شود و هر سال 100 نفر به عنوان سرآمد علمی، شناسایی و در 2 گروه الف و ب، معرفی شده و متناسب با اعتبار علمی کسب کرده مورد حمایت قرار می گیرند.

در جدیدترین فهرست اعلام شده، چهار نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد که همگی از اعضای هیات علمی دانشکده علوم هستند به عنوان سرآمدان علمی و جوان کشور برگزیده شده اند که اسامی آن ها به شرح زیر می باشد:

  1. 1.دکتر حمیدرضا افشار (گروه فیزیک)
  2. 2.دکتر محمدرضا گروسی (گروه فیزیک)
  3. 3.دکتر محمود روشن (گروه فیزیک)
  4. 4.دکتر مسعود میرزایی شهرابی (گروه شیمی)

به هرکدام از سرآمدان علمی متناسب با اعتبار علمی، پژوهانه نقدی، اعتبار پژوهشی و امتیاز جذب یک پژوهشگر پسادکتری تعلق گرفته است.

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی