دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون

معاون آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم

 


معاونان سابق آموزشی و فرهنگی دانشکده علوم 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی دوران تصدی
دکتر هادی رستگار مقدم رضائیون استادیار ۱۴۰۳ - تاکنون
دکتر سید مسعود همام دانشیار ۱۳۹۹ - ۱۴۰۳
دکتر محمد ایزدیار دانشیار ۱۳۹۷ - ۱۳۹۹
دکتر شهرام عباسی دانشیار ۱۳۹۶ - ۱۳۹۷
دکتر حمید اجتهادی استاد ۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
دکتر بهنام رحیمی دانشیار ۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
دکتر حمید اجتهادی استاد ۱۳۸۸ - ۱۳۹۰
دکتر محمود ذکائی استاد ۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
دکتر علیرضا اشرف استادیار ۱۳۷۴ - ۱۳۸۵
دکتر جمشید درویش استادیار ۱۳۶۹ - ۱۳۷۴
دکتر مجید هروی دانشیار ۱۳۶۴ - ۱۳۶۹
محمدعلی پسند مربی ۱۳۶۳ - ۱۳۶۴
عبدالمجید حلمی مربی ۱۳۶۱ - ۱۳۶۳
دکتر میرعباس رحمتی استادیار ۱۳۵۷ - ۱۳۶۱
دکتر حسن علوی استادیار ۱۳۵۶ - ۱۳۵۷
دکتر اسرائیل ویکتور کهن دانشیار ۱۳۵۴ - ۱۳۵۶
دکتر علی‌اصغر آریائی دانشیار ۱۳۵۰ - ۱۳۵۴
دکتر محمدعلی میرزایی استادیار ۱۳۴۷ - ۱۳۵۰
2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی