مراسم تکریم دکتر محمود رضائی رکن‌آبادی و معارفه دکتر سیدهاشم میری حکیم‌آباد به عنوان رئیس دانشکده علوم، روز شنبه 28 بهمن‌ماه 1402 با حضور دکتر مسعود میرزائی شهرابی سرپرست دانشگاه فردوسی مشهد و جمعی از مدیران و کارشناسان دانشگاه در دانشکده علوم برگزار شد.

در این مراسم دکتر رضائی رکن‌آبادی گزارشی از فعالیت‌های دوران مسئولیت خود را شرح داد. سپس دکتر میری در سخنانی ضمن تشکر از حسن اعتماد سرپرست دانشگاه، به شرح مهمترین برنامه‌ها و اهداف خود پرداخت .

در پایان مراسم دکتر میرزائی با اهدای لوح از زحمات رئیس پیشین دانشکده علوم تقدیر به عمل آورد و حکم انتصاب را به دکتر میری اهدا و برای وی آرزوی موفقیت کرد.

 

7cfd1b4d1150a76e8959fef592589360

 

c34b881763ed581d33a5feba7ebae871

 

efd8a3cd55ca24d4f0c8b4399627fe38

 

0813113e1e538872c8d73f61f2223b94

 

ceadcac5e19e51f6a5baaba8368c3627

 

4d000b0beacfd362b69da99193f84f93

 

f7d445e2f17535b4a97307e2b3cba6da

 

7cfd1b4d1150a76e8959fef592589360

 

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی