به اطلاع داوطلبان پذیرش در دوره دکتری Ph.D بیوسیستماتیک جانوری می‌رساند، از ساعت 8 صبح روز شنبه 19 خرداد 1403 برای انجام مصاحبه در دانشکده علوم حضور داشته باشند.

لازم به ذکر است هر داوطلب یک بیانیه تحقیق که شامل عنوان تحقیق و خلاصه‌ای از بیان مسئله می‌باشد، حداقل در سه صفحه به همراه داشته باشد.

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی