به استحضار می رساند گروه فیزیک دانشگاه فردوسی مشهد برای گرایش ماده چگال، پذيرش بدون آزمون استعدادهاي درخشان به شيوه استادمحور دو نفر دانشجو امکان پذیراست. ثبت‌ نام متقاضيان واجد شرايط طبق فراخوان که در درگاه اینترنتی معاونت آموزشی حداکثر تا روز چهارشنبه مورخ  1403/4/20 ادامه خواهد داشت.

نام و نام خانوادگی استاد میزبان: دکترهادی عربی استاد تمام گروه فیزیک

عنوان‌های کلی:

1-طراحی و ساخت باتری‌های یون - لیتیومی با الکترولیت جامد

2- بررسی عوامل موثرموثر در افزایش جریان، چگایل انرژی و چرخه عمر باتری های لیتیوم هوا با طراحی و ساخت باتری سکه ای     

 

لینک پذیرش دانشجویان استعداد درخشان در دوره‌های کارشناسی ارشد و دکتری

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی