اطلاعیه   

اعضاء محترم صندوق قرض الحسنه دانشکده علوم

باسلام واحترام،

به استحضار می رساند باتوجه به افزایش درخواست وام در ماه های اخیر و از طرفی موجودی صندوق که از محل آورده پس اندازی ماهیانه واقساط وام های اعضاء تامین می شود، هیأت مدیره صندوق درجلسه 1/8/1402 جهت بهبود روند پرداخت و پاسخگوئی به تمام درخواست ها تصمیمات زیررا مصوب نمود.

متقاضیان دریافت وام لازم است پس از سه ماه ازتسویه وام قبلی خود و با حفظ تمام شرایط  دریافت وام که قبلأ مصوب گردیده است و در زیر مجددا آورده می شود، درخواست وام جدید نمایند.      

الف:   واریزپس اندازماهیانه براساس یکصدم مبلغ وام درخواستی به مدت سه ماه

ب:  داشتن 3/1 پس اندازی به مبلغ وام درخواستی  سه ماه قبل ازدرخواست وام جدید

2- ثبت نام جهت دریافت وام، توسط حسابدارصندوق آقای باوندی فقط دربازه زمانی یکم تا دهم هرماه باتوجه به داشتن شرایط ذکرشده بالا انجام می پذیرد.

3- پرداخت وام براساس روال قبل، پس ازتأیید درخواست ها درجلسه  هیأت مدیره که درپایان هرماه برگزارمی شود و پس از واریز کسورات کسرشده حقوق درهرماه توسط مدیریت محترم مالی دانشگاه که به حساب صندوق واریز می شود، به ترتیب درخواست ها انجام می شود/

                                                                                                                                                                               بااحترام

                                                                                                                                                      هیأ ت مدیره صندوق قرض الحسنه دانشکده علوم

  

00000036.jpg

گالری تصاویر

t5

تقویم آموزشی

IMG 9175

آزمایشگاه ها و کارگاه ها

1

همایش ها و کنفرانس ها

2100 دانشجو
92 عضو هیات علمی
11000 دانش آموخته
150 دانشجوی بین المللی
30 رشته/مقطع تحصیلی
4 گروه آموزشی