1. اخبار
  2. جلسات دفاع
  3. ویزیتور
1400
۲۲/۰۹/۱۴۰۰, ۱۳:۳۶

ارسال گزارش عملكرد دانشجويان آذر...

در خصوص “ارائه گزارش شش ماهه عملكرد دانشجو و گزارش استاد به مدير گروه” بدين وسيله به استحضار مي رساند جهت نظارت استاد راهنما/ گروه/ دانشكده/...
2021-12-13-08-44-38
۲۲/۰۹/۱۴۰۰, ۱۲:۱۴

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم...

  برنامه زمانبندی هفته پژوهش دانشکه علوم:       دانلود فایل...
2021-11-07-11-01-24
۱۶/۰۸/۱۴۰۰, ۱۴:۳۱

اسامي كميته ارزيابي و منابع كامل...

برای دریافت فایل کلیک کنید
pwf-ictp
۳۰/۰۷/۱۴۰۰, ۱۲:۵۷

پذیرفته شدن طرح فیزیک بدون مرز...

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) پروپوزال فیزیک بدون مرز (Physics without Frontiers) که توسط دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به این مرکز...
3
۲۸/۰۷/۱۴۰۰, ۰۸:۴۳

بارگذاري فايل اصالتنامه براي طرح...

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889...
1400
۲۲/۰۹/۱۴۰۰, ۱۳:۳۶

ارسال گزارش عملكرد دانشجويان آذر...

در خصوص “ارائه گزارش شش ماهه عملكرد دانشجو و گزارش استاد به مدير گروه” بدين وسيله به استحضار مي رساند جهت نظارت استاد راهنما/ گروه/ دانشكده/...
2021-12-13-08-44-38
۲۲/۰۹/۱۴۰۰, ۱۲:۱۴

برنامه هفته پژوهش دانشکده علوم...

  برنامه زمانبندی هفته پژوهش دانشکه علوم:       دانلود فایل...
2021-11-07-11-01-24
۱۶/۰۸/۱۴۰۰, ۱۴:۳۱

اسامي كميته ارزيابي و منابع كامل...

برای دریافت فایل کلیک کنید
pwf-ictp
۳۰/۰۷/۱۴۰۰, ۱۲:۵۷

پذیرفته شدن طرح فیزیک بدون مرز...

مرکز بین المللی فیزیک نظری عبدالسلام (ICTP) پروپوزال فیزیک بدون مرز (Physics without Frontiers) که توسط دانشکده علوم دانشگاه فردوسی مشهد به این مرکز...
3
۲۸/۰۷/۱۴۰۰, ۰۸:۴۳

بارگذاري فايل اصالتنامه براي طرح...

به استحضار مي رساند عطف به درخواست پشتيباني فني مركز محترم اطلاع رساني و كتابخانه مركزي به شماره نامه 4837921 و درخواست شماره 29889...